plus
reset
minus
plus
minus
 
سمنان
شفیعی: نقشه و اطلاعات مکانی، از اجزای جدایی‌ناپذیر سرشماری‌ها و طرح‌های آماری هستند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۳:۳۰