plus
reset
minus
plus
minus
 
شورای عالی نقشه‌برداری
از سرگیری فعالیت‌های شوراها و کمیته‌های تخصصی نقشه‌برداری
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۱
آخرین جلسه شورای عالی نقشه برداری
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵
آئین نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه برداری کشور (تصویب نامه هیئت وزیران 1381/11/08)
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۹
آخرین جلسه کمیسیون معین
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷
آیین‌نامه گروه کاري کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان
۱ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵
در جلسه گروه کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان گیلان مطرح شد: اعلام آمادگی مسئولین استان برای توسعه SDI ملی
۱۱ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۴۵
دوربین‌های موجود در موزه سازمان نقشه‌برداری کشور
۲۳ شهريور ۱۳۸۹ ۱۱:۰۳