سازمان نقشه برداری کشور 17 فروردين 1399 ساعت 16:04 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/2125/آغاز-همکاری-سازمان-نقشه-برداری-کشور-جغرافیایی-نیم-قرن-پیش-برگی-تاریخ-12 -------------------------------------------------- عنوان : آغاز همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور با سازمان جغرافیایی نیم قرن پیش/برگی از تاریخ 12 -------------------------------------------------- اولین همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تاریخ 1340/7/26 شکل گرفت. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، چهار صد و نود و دومین جلسه شورای اداری این سازمان در تاریخ 1340/7/26 با حضور آقایان مهندس دفتریان، مهندس شمس، مهندس اقتصاد، مهندس غفاری و مهندس بسیطی رئیس وقت این سازمان تشکیل شد. در این جلسه به وضع سازمان نقشه برداری و تعیین خط مشی آتی آن و وظائف و ارتباط آن با سازمان جغرافیایی کشور پرداخته شد. نظر شورا این بود که وجود سازمان نقشه برداری کشور برای اجرای برنامه سوم و کارهای عمرانی کشور ضرورت دارد و الحاق آن به ارتش؛ محدودیت هایی را دربرقراری ارتباط با اشخاص و ارائه نقشه به آنها ایجاد می کند که باعث کندی کار می شود. مضاف بر اینکه ظاهرا ارتش هم بودجه لازم برای اداره سازمان نقشه برداری را ندارد. موضوع تفاوت نوع کارهای سازمان نقشه برداری -دال بر تهیه نقشه های بزرگ مقیاس- با نوع کار سازمان جغرافیایی -مبنی بر تهیه نقشه های کوچک مقیاس و نقشه های اختصاصی ارتش- نیز در این جلسه عنوان شد. اعضا تصمیم گرفتند که به دلیل مجموعه این مواردبهتر است سازمان نقشه برداری با حفظ ارتباط کامل با سازمان جغرافیایی ارتش، استقلال خود را حفظ نماید. در این جلسه مقرر می شود که در همین زمینه طرح لازم تهیه و برای تصویب به سازمان برنامه فرستاده شود. پیشنهاد مهم دیگری که در این جلسه عنوان شد؛ نقشه برداری از کاداستر اراضی از سوی سازمان نقشه برداری کشور بود. در این جلسه عنوان شد که دولت نقشه برداری اراضی شهری کاداستر را که وضع بسیار غیرفنی و غلطی دارد؛ به موجب یک تصویب نامه یا قانون، به سازمان نقشه برداری محول نماید. مشروح مذاکرات جلسه مذکور را در ادامه بخوانید. برای دریافت اصل فایل اینجا را کلیک نمائید