سازمان نقشه برداری کشور 12 ارديبهشت 1398 ساعت 9:25 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/693/دستورالعمل-به-روزرسانی-پورتال-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعمل به‌‌‌روزرسانی پورتال سازمان نقشه‌‌‌‌برداری کشور -------------------------------------------------- متن : پورتال سازمان نقشه برداری کشور؛ درگاهی برای دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی آن به صورت دستهبندی شده و قابل استفاده برای کاربران داخل و خارج این سازمان است. محتوای آن کاملا منطبق بر ضوابط و قوانین جاری بوده واعمال سلیقه شخصی در بازگوئی و ارائه مطالب آن جایگاهی ندارد. به عبارتی کلیه موارد مطرح شده در پورتال، اعتبارداشته و می توان به آن استناد نمود. طی سالهای اخیر اقدامات قابل توجهیدر سازمان نقشه برداری کشور در خصوص ایجاد و توسعه پورتال سازمانی انجام شد. بدیهی است که این اقدامات در راستایارتقاء سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان به منظور بهبود کیفیت خدمات به مردم و کاهش مراجعه حضوری به امور مشتریان برای دریافت خدمت، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استو انجام این کار علاوه بر اینکه امکان ارائه اطلاعات و خدمات به گروههای بیشتری از افراد جامعه و افزایش دسترس پذیری را فراهم می سازد،باعث افزایش رضایت شهروندان و جلب اعتماد آنها نیز خواهد شد. دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (اداره نرم افزار) مسئولیت نگه داری و چیدمان پورتال، آموزش به مسئول پورتال هر واحد سازمانی، به روزرسانی فرم های پورتال، ایجاد ساب پورتال جدید و اعمال دسترسی به ادارات کل/مدیریت های سازمان را برای تأمین محتوای پورتال و یا ویرایش آن برعهده دارد. کلیه معاونت ها/ادارات کل/مدیریت های سازمان وظیفه ورود و به روزرسانی اطلاعات صفحات اینترنتی خود را بر عهده دارند و مسئولیت نهائی محتوایسایت بر عهده اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل است. دستورالعمل بروز رسانی پورتال.pdf