سازمان نقشه برداری کشور 13 مرداد 1397 ساعت 11:21 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/1418/شبکه-های-مبنایی -------------------------------------------------- عنوان : شبکه های مبنایی -------------------------------------------------- متن : شبکه های مبنایی شبکه ژئودزی کلاسیک : یکی از قدیمی ترین شبکه های مبنایی ایران که با استفاده از دستگاههای اندازه گیری فاصله زمینی و زوایه یا های قدیمی و اندازه گیری شده اند می باشد. قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی وظیفه هدایت وایجاد و گسترش شبكه ژئودزی در طی سالهای 1333 الی 1356 بعهده مستشاران خارجی و اغلب نظامی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اراده ملی برای آبادانی برپایه استقلال در جمهوری اسلامی براساس ماده واحده مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی وظیفه كارهای بنیادی و ژئودزی كشور به سازمان نقشه برداری كشور واگذار گردید. در اجــرای ایـن مهـم سازمان نقشه بردرای با دعوت از گروهی از كارشناسان ژئودزی ارگانهای مختلف و تشكیل جلسات مستمر كارشناسی، دستورالعمل ایجاد شبكه ژئودزی درجه یك را تهیه و كار ژئودزی به روش كلاسیك از سال 1363 آغاز شد و تا سال 1369 با ایجاد یك شبكه 242 نقطه ای با فواصل تقریبی 25 تا 60 كیلومتر انجام و مختصات آن محاسبه گردید. در روش كلاسیك نقاط برروی مناطق مرتفع كوهستانی قرار داشتند تا بتوان دید مستقیم بین ایستگاهها به منظور اندازه گیری طول و زاویه برقرار گردد. بنا براین گروه های اجرایی همواره با معضلات و مشكلات عدیده نظیر حمل و نقل در مناطق كوهستانی و صعب العبور، اسكان در چادر و عملیات در شرایط نامساعد جوی و همچنین كار در شب درگیر بوده اند. امروزه به دلیل پیشرفت های به دست آمده در روش های اندازه گیری و امکان کشف خطاهای سیستماتیک و نیز تغییرات ژئودینامیکی پوسته زمین و از طرفی مشکلات دسترسی به این نقاط ، مختصات نقاط این شبکه ها از کاربرد عملی برخوردار نیستند شبكه درجه یك ماهواره ای : با پیشرفت تكنولوژی، سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای جایگزین روش سنتی گردید. شبكه ژئودزی درجه یك ماهواره ای بصورت سه ضلعی بندی با اضلاع متوسط 100 كیلومتر در سطح كشور طراحی گردید هدف از این طراحی ایجاد یك شبكه ژئودزی همگن در سرتاسر كشور جهت استفاده در تهیه نقشه های پوششی و طرح 1:25000 بوده است این شبكه در طی سالهای 1367 تا 1369 ساختمان و اندازه گیری ماهواره ای و مختصات آن محاسبه گردیده است. این شبکه هم اكنون دارای 264 ایستگاه می باشد كه 38 ایستگاه مشترك با شبكه ژئودزی كلاسیك دارد شبكه صفر در سال 1374 به منظور بالا بردن دقت مطلق و نسبی شبكه های ژئودزی، شبكه صفر ماهواره ای شامل 10 ایستگاه با فواصل تقریبی 600 كیلومتر طراحی و اندازه گیری و محاسبه گردید كه این شبكه از طریق دو نقطه به شبكه جهانی ژئودزی اتصال داده شده است. در پی ایجاد این شبكه محاسبات شبكه درجه یك ژئودزی نیز تجدید گردید شبكه درجه 2 از سال 1371 طراحی و مشاهدات این شبکه با فواصل 15 تا 25 كیلومتر بین نقاط برمبنای مثلث بندی درجه 1 كه به طور تقریبی هر مثلث 7 نقطه و جمعاً بالغ بر 2000 ایستگاه می شود، انجام و تا کنون به پایان رسیده است نقاط این شبکه به دلیل تراکم مناسب و راه دسترسی ساده تر، سال ها فعالیت های سازمان و نیز در پروژه های نقشه برداری اجرا شده توسط مهندسین مشاور بخش خصوص مورد استفده قرار گرفته است شبكه درجه 3- ازاین شبکه با توجه به نیاز بخش خصوصی و سازمان های دولتی جهت كارهای مختلف نقشه برداری موردی ، برمبنای بلوك بندی نقشه های 1:25000 طراحی و اجرا گردید در این طرح هر بلوك شامل حدود 150 ایستگاه با فواصل 10 تا 15 كیلومتری می باشد عملیات اجرایی این شبکه از سال 1378 آغاز و تعداد بلوک آن انجام و به مرور زمان با توسعه شبکه ژئودینامیک و امکان واگذاری مشاهدات این شبکه به متقاضیان و اتصال مبنای مختصات پروژ های موردی به شبکه مزبور، ضرورت ادامه آن منتفی گردید شبکه های مبنایی ژئودزی چند منظوره ایران : شبکه های چند منظوره در ابتدا با هدف ایجاد شبکه گرانی (ثقل) در کشور ایجاد شدند هدف اول در این شبكه ها، گسترش یکنواخت مشاهدات گرانی در کل کشور بود اهداف دیگر شامل انجام مشاهدات ترازیابی دقیق، مشاهدات دقیق GPS و مشاهدات نجومی می باشد که به منظور مدلسازی میدان گرانی زمین مورد نیاز می باشند انجام مشاهدات ترازیابی دقیق وGPS دقیق روی نقاط این شبکه موجب گردیده است تا این شبکه از نظر ارتفاعی و مسطحاتی نیز دارای دقت بالایی بوده بطوریکه می توان از مختصات این شبکه برای انتقال ارتفاع و مختصات مسطحاتی در کشور نیز استفاده نمود ترازیابی دقیق از شبکه ترازیابی کشور به این ایستگاهها طراحی شد و تعیین موقعیت این ایستگاه ها نیز با استفاده از ایستگاه های شبکه ژئودینامیک کشور انجام میگرددبا توجه با انجام مجموعه ای از مشاهدات ژئودتیک بر روی ایستگاههای این شبکه، این شبکه ها اصطلاحا شبکه های چند منظوره نام گرفته اند شبکه مبنایی ژئودزی چند منظوره درجه یک ایران شبکه چند منظوره مبنایی درجه یک ایران در سال 1382 طراحی گردید. این شبکه دارای تراکم 65-45 کیلومتر و برای ایران شامل 700 ایستگاه طراحی شد که بطور منظم در سطح ایران پراکنده شده اند. براساس طراحی این ایستگاهها، ایجاد آنها عموما بر روی سنگهای ریشه دار در هر منطقه در نظر گرفته شده است، بنابراین ریسک ناشی از تخریب احتمالی این ایستگاهها بسیار کاهش یافته و ماندگاری بیشتر آنها به عنوان سرمایه های ملی کشور تضمین می گردد مشاهدات گرانی شبکه درجه یک با استفاده از گرانی سنج های نسبی و با اتصال به شبکه گرانی درجه صفرانجام گرفته است تعیین ارتفاع ایستگاههای شبکه درجه یک نیز به روش ترازیابی دقیق هندسی از شبکه درجه یک و دو ترازیابی کشور انجام می شود تعیین موقعیت این ایستگاهها توسط گیرنده هایGPS با پریود 24 ساعته انجام شده است که این مشاهدات موجب تعیین دقیق مختصات مسطحاتی این ایستگاهها می گردد انجام مشاهدات دقیقGPS و ترازیابی، امکان استفاده از این نقاط به منظور کنترل ژئوئید بعنوان سطح مبنای ارتفاعی به روشGPS-Leveling را فراهم می آورد نقاط این شبکه ها با توجه به تمرکز اطلاعات ارتفاعی و مسطحاتی و نیز برخورداری از دقت مناسب امروزه به عنوان نقاطی ارزشمند مورد توجه متخصصین و نیز شرکتها و موسسات نقشه برداری خصوص به عنوان نقاط مبنایی قرار دارند