سازمان نقشه برداری کشور 13 تير 1398 ساعت 3:59 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/723/ایرنا-ارائه-اطلاعات-مراجعان-سازمان-نقشه-برداری-محدودیت-ندارد -------------------------------------------------- عنوان : ایرنا: ارائه اطلاعات به مراجعان سازمان نقشه‌برداری محدودیت ندارد -------------------------------------------------- تهران- ایرنا- در راستای مصوبه هیات رئیسه سازمان نقشه‌برداری کشور، این سازمان هیچ محدودیتی در ارائه نقشه و اطلاعات مکانی به مراجعان از هر دو جهت حجم داده و تعداد موارد تقاضا شده ندارد. متن : به گزارش روز چهارشنبه سازمان نقشه برداری کشور، مواد ٢ و ٥ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صراحتاً حاکی از آن هستند که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد و مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. از این رو هیات رئیسه سازمان نقشه برداری کشور مصوب کرد هرگونه نقشه و اطلاعات مکانی که حاوی داده های طبقه بندی شده نباشند، قابل ارائه به عموم مراجعان و متقاضیان است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. عکس های هوایی، نقشه و تصاویر ماهواره ای بیشترین اقلامی هستند که از سوی مراجعان به سازمان نقشه برداری کشور مطالبه می شوند که به صورت کاغذی و یا فایل الکترونیکی در اختیار آنها قرار می گیرد. دفتر امنیت و نظارت بر اطلاعات جغرافیایی که با حضور کارشناسان ذیصلاح، در سازمان نقشه برداری کشور مستقر است، عکس های هوایی مورد نظر متقاضیان را بررسی و پس از حذف نقاط امنیتی، آن را برای ارائه به آنها در اختیار مدیریت خدمات فنی سازمان قرار می دهد. این روند در مورد عکس های قدیمی دهه های گذشته طی می شود و عکس های هوایی متأخری که در سازمان نقشه برداری کشور برای تهیه نقشه تهیه می شوند؛ هم زمان به این دفتر برای اعمال ملاحظات امنیتی، ارائه می شود و در صورت تقاضای مراجعان با سرعت بیشتری در اختیار آنها قرار می گیرد.