سازمان نقشه برداری کشور 22 شهريور 1399 ساعت 19:14 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/2698/پایش-حرکات-گسل-ها-فرونشست-پایتخت-ایستگاه-های-جدید-gnss -------------------------------------------------- عنوان : پایش حرکات گسل‌ها و فرونشست در پایتخت با ایستگاه‌های جدید GNSS -------------------------------------------------- به منظور پایش حرکات گسل‌ها و بررسی فرونشست در پایتخت ایستگاه‌های جدید GNSSمکان‌یابی خواهند شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، در راستای همکاری های مشترک بین دو سازمان نقشه برداری کشوروسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نشستی در محل آن سازمان با حضور نمایندگان مربوطه تشکیل شد. در این نشست ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص شبکه ایستگاه های دائمی از سوی دکتر نانکلی رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور؛ درخصوص طراحی و نصب ایستگاه های جدید بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که کمیته فنی متشکل از دستگاه های اجرایی وذینفع تشکیل و درخصوص مکان یابی نهایی جهت پایش گسل های تهران و سیستم پیش نشانگرها و فرونشست تصمیم گیری نمایند.