سازمان نقشه برداری کشور 29 بهمن 1398 ساعت 15:59 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/2104/ایرنا-کارشناس-زمین-شناسی-دلیل-خشکی-دریاچه-ارومیه-احداث-۶۰-هزار-حلقه-چاه-اطراف -------------------------------------------------- عنوان : ایرنا:کارشناس زمین شناسی: دلیل خشکی دریاچه ارومیه احداث ۶۰ هزار حلقه چاه اطراف آن است -------------------------------------------------- ایرنا نوشت: کارشناس زمین شناسی گفت: دریاچه ارومیه به دلیل سدها خشک نشده بلکه به خاطر احداث ۶۰ هزار حلقه چاه برای برداشت آب‎های زیرزمینی خشک شده و سطح دریاچه پایین آمده است. متن : محمدجواد بلورچی روز سه شنبه در نشست تخصصی فرونشست زمین (پایش و پهنه بندی مخاطرات) در سازمان نقشه برداری کشور اظهار داشت: ۹۷ درصد شهرهای کشور در معرض زلزله هستند. وی با بیان اینکه توان مهندسی بر توان زمین غلبه نمی کند و باید سازگاری با زمین را بیاموزیم، ادامه داد: زمین فرونشست کرده و ما فقط نشست تخصصی تشکیل می دهیم، نباید به دنبال اعتبار باشیم. بلورچی اظهار داشت: وزارت کشاورزی مسؤول افزایش کشاورزی در کشور است و آب بیشتری استفاده می کند و وزارت نیرو متولی تامین انرژی کشور است و مانع از برداشت بی رویه از آب ها می شود، بنابراین باید این تضادها رفع شود. بلورچی تاکید کرد: سازمان نقشه برداری کشور نخستین بار هشدار داد که کنار پایتخت، خطر فرونشست نهفته است و پس از آن بود که توجهات به این موضوع جلب شد. این کارشناس زمین شناسی عنوان کرد: فرونشست بدون بازگشت است. اگر یک دهه پیش مقابله با این پدیده را آغاز کرده بودیم خیلی از دشت ها را می توانستیم از مرگ نجات دهیم.