سازمان نقشه برداری کشور 19 بهمن 1398 ساعت 16:13 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/2051/اگر-رئیس-سازمان-نقشه-برداری-کشور-بودید-می-کردید-این-مسابقه-شرکت-کنید-جایزه-بگیرید -------------------------------------------------- عنوان : اگر رئیس سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور بودید، چه می‎‌‌‌‌‌کردید؟/ در این مسابقه شرکت کنید و جایزه بگیرید -------------------------------------------------- هم زمان با چهل و یکمین سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و ايّام الله دهه فجر؛ سازمان نقشه‌برداری كشور در نظر دارد براي استفاده از ايده‌های خلاقانه همه كاركنان اين سازمان، جامعه بزرگ مهندسي نقشه‌برداری و عموم شهروندان ايراني در راستاي برنامه‌ريزی بهتر و بهبود عملكرد خود مسابقه‌ای را تحت عنوان " اگر من رئيس سازمان نقشه‌برداری كشور بودم" برگزار نمايد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اين مسابقه در سه گروه الف. كاركنان سازمان ب. فرزندان و خانواده هاي كاركنان سازمان ج. ذينفعان، ديگر آحاد جامعه و عموم شهروندان ايراني برگزار مي شود. جايزه منتخبین در هر سه گروه؛ دو ميليون تومان درنظر گرفته شده است. از عموم علاقمندان دعوت مي شود تا تاریخ 98/11/25 پاسخ هاي خود را در قالب محورهاي ذيل (برای هر مورد حداكثر درسه سطر) به ایمیل سازمان به آدرس info@ncc.org.ir ارسال فرمايند: 1. نقاط ضعف رئيس فعلي سازمان را كه شامل ..................... برطرف مي كردم. 2. نقاط قوت رئيس فعلي سازمان را كه شامل ..........................تقويت مي كردم. 3. اولويت هاي فعلي سازمان را كه در حال حاضر به ترتيب ................ است، به اين ترتيب ........................ تغيير مي دادم. 4. به موضوعات .......................كه تاكنون مورد بي توجهي/كم توجهي بوده، توجه بيشتري نشان مي دادم. 5. كارهايي چون ..................كه هيچ گونه بار مالي جديديدر برندارد را براي توسعه فعاليت ها و افزايش رضايت آحاد افراد جامعه از خدمات سازمان در دستور كار قرار مي دادم. 6. خواندن كتاب هاي ...................... به عموم كارمندان سازمان توصيه مي كردم. 7. كارهايي چون ..............كه هيچ گونه بار مالي جديدي دربرندارد را براي افزايش رضايتمندي كاركنان سازمان و ايجاد انگيزه بيشتر براي خدمت در آنها، در دستور كار قرار مي دادم. 8. از افرادي با ويژگي هاي ........................ در تيم مديريتي سازمان بيشتر استفاده مي كردم. 9. از افرادي با ويژگي هاي ......... در هيچ سطحي از سازمان استفاده نمي كردم. 10. براي ايجاد محيط شاد، پُرنشاط و پویابه اموري چون ........................ اهتمام بيشتري مي ورزيدم. 11. بيشتر وقتم را صرف كارهايي چون .................................... مي كردم. 12. به كارهايي چون .......................... اصلا نمي پرداختم. 13. انجام كارهايي چون ................ را به طور كلي در سازمان ممنوع مي كردم. 14. براي انجام كارهايي چون ............. اهميت بيشتري قائل مي شدم و براي كاركناني كه اين كارها را انجام مي دهند امتيازات ويژه اي در نظر مي گرفتم.