plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ایسنا: در نشست تخصصی نجوم ژئودزی مطرح شد؛ استفاده از ابزارهای نجومی نوین در تعیین موقعیت ))