plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آمدخبر :استفاده از ابزارهای نجومی نوین در تعیین موقعیت ))