plus
reset
minus
plus
minus
 
خانم نسرین وزیری
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل
تلفن:02166071117
داخلی:2293

مرتضی نحوی الحسینی
معاون مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل
داخلی: 2567

مریم صادقی
سرپرست اداره روابط عمومی
داخلی 2454

حامد مرادیان
سرپرست اداره روابط عمومی
داخلی: 2504

خانم صدیقه مقدمی
رئیس گروه افکارسنجی و همکاری های علمی بین المللی
داخلی 2450

عباس بیات
سرپرست رئیس اداره دبیرخانه
داخلی: 2311

حمیدرضا سیدین بروجنی
رئیس گروه دبیرخانه شوراها و کمیته ها
داخلی: 2217
حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات/ ویدئو آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲
معرفی کتاب اطلس ابعاد کشور/ آشنایی با کتب مهم نقشه‌برداری(3)
۱۷ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۵۸
شرط تایید صلاحیت شرکت‌های نقشه‌برداری خارجی در ایران/برگی از تاریخ 25
۱۷ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۲۷
تقدیر مشاور دکتر نوبخت از اقدامات سازمان نقشه‌برداری کشور در حوزه حقوق شهروندی
۱۰ تير ۱۳۹۹ ۱۵:۳۱
خود ارزیابی کیفیت داده‎های مکانی ملی در فنلاند
۷ تير ۱۳۹۹ ۱۵:۳۷
حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی/ ویدئو آموزشی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۳۲
شرکت‌های نقشه‌برداری اولین بار چطور طبقه‌بندی شدند؟/ برگی از تاریخ 24
۶ تير ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶
گزارش تصویری: جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان نقشه‌برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۴ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۰۱
بررسی نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان در سال ۹۸ در کمیته مدیریت عملکرد
۴ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱