plus
reset
minus
plus
minus
 
---
مدیر کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی
تلفن: 02166071070
داخلی: 2267
اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان عضو ژئوپرتال سازمان نقشه برداری کشور شد
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۱۴
مدیر كل سامانه‎ها و زیرساخت‎های اطلاعات مكانی منصوب شد
۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۳۱
مدیر كل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مكانی منصوب شد
۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴
بررسی و توسعه روشهای ارزیابی زیرساختهای داده مكانی ملی(NSDI)
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۲۰