plus
reset
minus
plus
minus
 
مقاله‌های علمی
مروری بر مطالعه تغییر شکل پوسته زمین در منطقه مکران با استفاده از اندازه گیریهای GPS
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۰۰:۱۱
پایش ترکیبی ژئودتیکی و ژئوتکنیکی مخاطرات طبیعی
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۵۵
گزارش عبور از زاگرس
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۲۳
توسعه و تحول در نقشه‌برداری و ژئودزی
۱۲ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۵۴
اطلاعات مکانی و برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار
۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۵
"مکان بهینه گیرنده‌های تقویت کننده  GNSS"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۵۲
مدلسازی سه بعدی از یک معدن طلا با استفاده از اسکن لیزری
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۸
مقاله بررسی تغییرات پوسته‌ زمین بر اساس نتایج زمین شناسی، تحلیل خطر و مشاهدات نقشه‌برداری(جنوب شرق ایران- منطقه مکران)
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰
پژوهشی جامع برای خدمت به کاربرد عملی- مصاحبه نشریه بین المللی GIM با پروفسور ون اوستروم
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ ۱۰:۱۳