plus
reset
minus
plus
minus
 
مقاله‌های علمی
گزارش عبور از زاگرس
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۲۳
توسعه و تحول در نقشه‌برداری و ژئودزی
۱۲ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۵۴
"مکان بهینه گیرنده‌های تقویت کننده  GNSS"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۵۲
مدلسازی سه بعدی از یک معدن طلا با استفاده از اسکن لیزری
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۸
مقاله بررسی تغییرات پوسته‌ زمین بر اساس نتایج زمین شناسی، تحلیل خطر و مشاهدات نقشه‌برداری(جنوب شرق ایران- منطقه مکران)
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰
پژوهشی جامع برای خدمت به کاربرد عملی- مصاحبه نشریه بین المللی GIM با پروفسور ون اوستروم
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ ۱۰:۱۳
نقش حمایتی داده های مکانی دربهبود کیفیت عملکرد کشور انگلیس در همه گیری ویروس کرونا
۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۴۷
تجربه‌های موفق سازمان نقشه‌برداری فنلاند در بازنگری و کاربرد زیرساخت ملی داده‌های مکانی
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۱۲
کاربرد سیستم دوربین دیجیتال زنیت برای تعیین انحراف نجومی قائم در استانبول
۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۴۷