کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

آیین‌نامه گروه کاري کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان

1 دی 1398 ساعت 9:35


باسمه تعالی
آیین‌‌‌نامه گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان؛ دی‌ماه 1398
 
ماده 1-ضرورت ایجاد:
استفاده از نقشه‌ و اطلاعات مکانی در وجوه مختلف فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل به یک ضرورت شده به‌گونه‌ای که بدون استفاده از این اطلاعات هیچ‌یک از این فعالیت‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده یا بهره‌وری مناسب را نخواهد داشت.کاربرد این اطلاعات در طرح‌های عمرانی، مدیریت شهری، خدمات شهری، آمایش سرزمین، مدیریت و توسعه بهداشت و سلامت، محیط زیست، مدیریت بحران، امور دفاعی و ...، برای برنامه‌ریزی و حمایت از تصمیم‌گیری مدیران، ضرورتی انکارناپذیر است.  با توجه به وظایف "کارگروه تخصصی زیربنایی، توسعه‌ روستایی، عشایری وآمایش سرزمین و محیط زیست" (مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 12/3/1398) احیای مجدد گروه کارشناسی کاربران GIS سابق و تغییر نام آن به "گروه کاری کاربران نقشه واطلاعات مکانی" ضروری است. از این رو گروه‌کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان به‌منظور نیازسنجی در زمینه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، اجرای دستورالعمل‌ها و آموزش‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان و هماهنگی بین آنها در داخل استان با راهبری سازمان نقشه‌برداری کشور، به‌عنوان یکی از گروه‌های کاریِ کارگروه تخصصی زیربنایی، توسعه‌ روستایی، عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست، تشکیل می‌‌شود. (لازم است مطابق تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ایجاد این گروه‌کاری در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب شود). نظر به وظایف ذاتی سازمان نقشه برداری کشور و مطابق ماده 11 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، این سازمان متولی فعالیت‌ها در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی در بخش غیر نظامی است. بنابراین گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی هر استان با سازمان نقشه‌برداری کشور را دنبال خواهد کرد. همچنین سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان راهبر این گروه، هماهنگی لازم بین استان‌های کشور در خصوص نقشه و اطلاعات مکانی را ایجاد خواهد نمود.
 
ماده 2-هدف:
هدف گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی، ارتقا سطح  بهره‌وری اقتصادی، اجتماعی و محیطی از نقشه و  اطلاعات مکانی برای توسعه پایدار کشور در سطح استان‌ها با وظایف مشخص است.
 
ماده 3-اعضا:
اعضای این گروه کاری نمایندگان مطلع و تام الاختیار دستگاه‌های ذیل هستند. لازم است نماینده مربوطه رسماً از طرف بالاترین مقام آن دستگاه به دبیرخانه گروه معرفی شود. دعوت از همه یا تعدادی از دستگاهها/مراکز ذکر شده در هریک از ردیف‌های 3 تا 18، به نظر رئیس گروه کاری در استان بستگی دارد. متناسب با شرایط استان و تشخیص رئیس گروه کاری، امکان دعوت اعضای جدید به کارگروه وجود دارد
 
1) رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (رئیس)
2) معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان(دبیر)
3) نماینده بخش/بخش‌های تخصصی مربوطه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان[1]
4) نماینده استانداری[2]
5) نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان[3]
6) نماینده وزارت جهاد كشاورزي در استان[4]
7) نماینده وزارت نیرو در استان[5]
8)نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان[6]
9) نماینده تشکل‌های صنفی حوزه نقشه‌برداری در استان[7](با تائید سازمان نقشه‌برداری کشور)
10) نماینده وزارت راه و شهرسازی در استان [8]
11)نماینده وزارت نفت در استان[9]
12) نماینده قوه قضاییه در استان[10]
13) نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در استان[11]
14) نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د ر استان [12]
15) نماینده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی[13]
16) نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریکشور[14]
17) نماینده سازمان حفاظت محیط زیست کشور[15]
18)نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[16]
 
 
 
 
ماده 4-وظایف:
1-4- دریافت و تحلیل نیاز دستگاه‌های اجرایی در تمامی حوزه‌های نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی
2-4- هماهنگی در جهت چگونگی تامین یا به‌روزرسانی نقشه‌های پایه استان
3-4- برنامه‌ریزی و پیشنهاد برای تهیه نقشه، عکس هوائی و تصویر ماهواره‌ای در سطح استان
4-4- پیاده سازی استانداردها و دستورالعمل‌های فنی مورد تایید سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص تهیه نقشه و اطلاعات مکانی
5-4- جلوگیری از کارهای مشابه و حذف دوباره‌کاری‌ها در حوزه تهیه نقشه و اطلاعات مکانی در استان
6-4- هماهنگی در خصوص ایجاد و بکارگیری سامانه‌‌ها و زیرساخت داده مکانی در سطح دستگاهی و استانی
7-4- تبادل تجارب و مشاوره روی موضوعات مشترک در باره تهیه نقشه و اطلاعات مکانی بین دستگاه های عضو کارگروه با یکدیگر و همچنین با سازمان نقشه‌برداری کشور
8-4- ایجاد هماهنگی و تقویت همکاری بین سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو کارگروه در تمامی زمینه‌های تهیه نقشه و اطلاعات مکانی
9-4-اشاعه فرهنگ استفاده از نقشه و سامانه‌های اطلاعات مکانی در سطح استان در راستاي ارتقا اين فرهنگ در كشور
10-4-تهیه و تدوین گزارش سالانه از وضعیت نقشه و اطلاعات مکانی در سطح استان
11-4- پایش شاخص‌های پیشرفت برنامه توسعه در زمینه نقشه، اطلاعات مکانی، سامانه‌ها و زیر ساخت داده‌های مکانی در سطح استان
12-4-بررسی راهکارهای مناسب برای توسعه کاربردهای نقشه و اطلاعات مکانی در دستگاه‌های اجرائی استان
13-4- تشکیل سمینارها، گردهمایی ها و کارگاه‌های آموزشی در سطح استان، انتشار نشریه، خبرنامه و ...برای بیان قابلیت‌ها و توانایی‌های کاربردهای مختلف داده‌های مکانی به مدیران، برنامه‌ریزان، کارشناسان و سایر کاربران استان
14-4- هماهنگی‌های استانی در خصوص وظایف کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی
15-4 هماهنگی درارجاع نظارت و کنترل فنی قردادهای نقشه‌برداری در چارچوب ماده 11 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
16-4 هماهنگی و همکاری در ارسال نسخه‌های نقشه و اطلاعات مکانی تهیه شده دستگاهها به آرشیو سازمان نقشه‌برداری کشور
 
ماده 5-ساختار داخلی:
1-5- ریاست گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان به عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
2-5- دبیری گروه کاری استان به عهده معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
3-5- سازمان نقشه‌برداري كشور به عنوان سازمان حاکمیتی نقش راهبری و هماهنگ‌كننده فعاليت‌هاي گروه کاری استان با ساير استان‌ها و اهداف ملي كشور را دارد. دستور کار جلسات با همفکری و هماهنگی دبیرخانه گروه کاری استان با سازمان نقشه‌برداری کشور تهیه می‌شود. در صورت ضرورت در برخی از جلسات، نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور حضور می‌یابد.
4-5- گروه کاری هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و بنا به حجم و ضرورت کاری با تصمیم ریاست گروه و یا تصویب اعضای گروه، جلسات فوق العاده برای انجام وظایف مشخص تشکیل می‌شود.
5-5- گروه کاری با حضور نصف به علاوه یک عضو، رسماً تشکیل خواهد شد.
 
 
 
[1]. بالاترین مسئول حوزه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده گروه برنامه‌ریزی، آمایش و بهره‌وری
[2]. معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری استان، شهردار مرکز استان، فرماندار مرکز استان
[3]. مراکز یا دفاتر سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور در استان
[4]. سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سازمان امور اراضی استان
[5]. شركت توزيع نیروی برق استان، شركت برق منطقه اي استان، شركت آب و فاضلاب شهری استان، شركت آب و فاضلاب روستایی استان، شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان
[6]. اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، شركت مخابرات استان، شرکت پست استان
[7]. نماینده جامعه صنفی مهندسان نفشه‌بردار در استان‌، نماینده نقشه‌بردار هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان و نماینده نقشه‌بردار نظام مهندسی معدن استان، سایر تشکل‌های صنفی حوزه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در استان
[8]. اداره‌کل راه و شهرسازي استان
[9]. شرکت گاز استان
[10]. اداره کل ثبت اسناد و املاك استان
[11]. اداره کل اوقاف امور خیریه استان
[12]. فرماندهي ناحيه انتظامي استان
[13]. دانشگاه علوم پزشکی استان
[14]. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
[15]. اداره کل حفاظت محیط زیست استان
[16]. دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و ....استان

برای دانلود فایل این آیین نامه اینجا را کلیک نمایید.


کد مطلب: 2690

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/article/2690/آیین-نامه-گروه-کاري-کاربران-نقشه-اطلاعات-مکانی-استان

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir