کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تخلیه انرژی  ذخیره شده قطعه خاوری گسل مشاء در  زمین لرزه 19 اردیبهشت

تهیه کننده: دکتر حمید رضا نانکلی، رئیس اداره ژئودینامیک، اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی

20 مهر 1399 ساعت 9:43


 
1-مقدمه:
پدیده زمین لرزه یکی از مخاطرات طبیعی است که در اثر تنش انباشته شده بر روی گسل ها در مدت زمان طولانی و آزاد شدن این تنش در چندین ثانیه روی می دهد. تنش برشی- افت تنش و نرخ لغزش از پارامترهای مهم در تحلیل خطرپذیری گسل ها و مدل سازی چرخه زلزله بر روی آنها می باشد.
یکی از عناصر اصلی در پیشبرد پیش بینی زمین لرزه، شناخت رفتار بلندمدت گسل های لرزه زا است . مطالعه گسل های زمین لرزه ای در ایران نشان می دهدکه شناخت تاریخچه زمین ساختی کواترنری آغازین و همچنین بررسی شواهد زمین شناختی پیش از کواترنری در فهم نحوه دگرشکلی قاره ای در حین زمین لرزه از اهمیت بالایی برخورداراست. به همان اندازه که شناسایی گسلش های عهدحاضر در فهم زمین ساخت پویای قاره ای اهمیت دارد شناخت دقیق لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی نیز به عنوان ابزاری سودمند در این راستا محسوب می شود. حرکت در طول یک گسل فعال می تواند بصورت تدریجی و پیوسته (خزش زمین ساختی) و یا تناوبی از دوره های آرامش و حرکت ناگهانی با رها شدن انرژی بصورت زمین لرزه باشد.
 


کد مطلب: 2867

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/article/2867/تخلیه-انرژی-ذخیره-شده-قطعه-خاوری-گسل-مشاء-زمین-لرزه-19-اردیبهشت

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir