کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مقاله بررسی تغییرات پوسته‌ زمین بر اساس نتایج زمین شناسی، تحلیل خطر و مشاهدات نقشه‌برداری(جنوب شرق ایران- منطقه مکران)

تهیه و ارائه : حسن فراهانی، فرخ توکلی، حمیدرضا نانکلی

23 مهر 1399 ساعت 10:20

كشور ايران در يك منطقه‌فعال‌تکتونيکي، در برخورد مستقیم دو صفحه‌اورسیا-‌‌ عربی در راستای شمال– شمال‌شرقی و همچنین در منطقه‌جنوب‌شرق در برخورد غیرمستقیم صفحات‌عربی- هند، موجب حركت و جابجايي به نسبت متفاوت در پوسته‌ها و قطعات گوناگون قاره‌اي و اقيانوسي است. زمين‌لرزه بازتاب يك رويداد زمين‌شناسي است كه به صورت جنبش در سطح‌زمين و گسيختگي در پوسته به دليل جنبش‌هاي‌برشي در دو سوي گسل‌ها روي‌ مي‌دهد و پيامد مستقيم انباشتگي‌تنش‌ها در پي جابجايي‌ورقه‌هاي‌زمين‌ساختي نسبت به يكديگر مي‌باشد. منطقه‌فرورانش‌مکران، دارای فروراندگی پوسته‌اقیانوسی نسبت به پوسته‌ایران با زاویه‌متغیر در حدود 15 درجه خمیده، میزان عمق وقوع زلزله‌ها در ساحل پاکستان عموماً بین 15 تا50 کیلومتر، دوران 2 درجه در میلیون سال و جابجایی حداکثری ایستگاه ژئودینامیک عمان به‌میزان 26میلیمتر‌ در سال ‌است. مرور مطالعات انجام‌شده در منطقه‌مکران و آخرین رویداد مهم فرورانش‌مکران، زلزله با بزرگای 8.1 در مقیاس‌ریشتر و سونامی‌های حادث‌شده، پایش و کنترل تغییرات‌پوسته‌زمین با استفاده از ابزارهای‌دقیق نقشه‌‌برداری، سیستم‌های‌راداری، ماهواره‌ای و لرزه‌ای بصورت پیوسته و تجزیه و تحلیل‌داده‌های آن، که در این بررسی تغییرات‌اندازه‌گیری‌ شده پوسته‌زمین در جا‌بجایی‌‌‌‌های‌ژئودینامیک منطقه که مکمل‌اطلاعات اخذ شده لرزه‌ای و زمین شناسی‌است، شامل نتایج‌حاصل از پردازش‌داده‌های ایستگاه‌دائم‌شبكه‌ژئوديناميک، شبکه‌ترازیابی، بیشترین شتاب از تحلیل‌خطر و سونامی بر اساس لغزش‌گسل به‌جهت بهره‌برداری‌مفید از اطلاعات‌کسب‌شده‌پیش‌نشانگرها، با رویکرد نقش اثرگذاری فرماندهی در ‌بحران و پیشگیری است.


بررسی تغییرات پوسته‌ زمین بر اساس نتایج زمین شناسی، تحلیل خطر و مشاهدات نقشه‌برداری
(جنوب شرق ایران- منطقه مکران)
 
 
حسن فراهانی1، فرخ توکلی2، حمیدرضا نانکلی3
1- کارشناس ارشد عمران، کارشناس اداره فیزیکال ژئودزی- سازمان نقشه برداری کشور
2- دکترای ِژئودزی، مشاور فنی رئیس سازمان نقشه برداری کشور
3- دکترای ِژئودزی، رئیس اداره ِژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور
 
 

چکیده:

كشور ايران در يك منطقه‌فعال‌تکتونيکي، در برخورد مستقیم دو صفحه‌اورسیا-‌‌ عربی در راستای شمال– شمال‌شرقی و همچنین در منطقه‌جنوب‌شرق در برخورد غیرمستقیم صفحات‌عربی- هند، موجب حركت و جابجايي به نسبت متفاوت در پوسته‌ها و قطعات گوناگون قاره‌اي و اقيانوسي است. زمين‌لرزه بازتاب يك رويداد زمين‌شناسي است كه به صورت جنبش در سطح‌زمين و گسيختگي در پوسته به دليل جنبش‌هاي‌برشي در دو سوي گسل‌ها روي‌ مي‌دهد و پيامد مستقيم انباشتگي‌تنش‌ها در پي جابجايي‌ورقه‌هاي‌زمين‌ساختي نسبت به يكديگر مي‌باشد. منطقه‌فرورانش‌مکران، دارای فروراندگی پوسته‌اقیانوسی نسبت به پوسته‌ایران با زاویه‌متغیر در حدود 15 درجه خمیده، میزان عمق وقوع زلزله‌ها در ساحل پاکستان عموماً بین 15 تا50 کیلومتر، دوران 2 درجه در میلیون سال و جابجایی حداکثری ایستگاه ژئودینامیک عمان به‌میزان 26میلیمتر‌ در سال ‌است. مرور مطالعات انجام‌شده در منطقه‌مکران و آخرین رویداد مهم فرورانش‌مکران، زلزله با بزرگای 8.1 در مقیاس‌ریشتر و سونامی‌های حادث‌شده، پایش و کنترل تغییرات‌پوسته‌زمین با استفاده از ابزارهای‌دقیق نقشه‌‌برداری، سیستم‌های‌راداری، ماهواره‌ای و لرزه‌ای بصورت پیوسته و تجزیه و تحلیل‌داده‌های آن، که در این بررسی تغییرات‌اندازه‌گیری‌ شده پوسته‌زمین در جا‌بجایی‌‌‌‌های‌ژئودینامیک منطقه که مکمل‌اطلاعات اخذ شده لرزه‌ای و زمین شناسی‌است، شامل نتایج‌حاصل از پردازش‌داده‌های ایستگاه‌دائم‌شبكه‌ژئوديناميک، شبکه‌ترازیابی، بیشترین شتاب از تحلیل‌خطر و سونامی بر اساس لغزش‌گسل به‌جهت بهره‌برداری‌مفید از اطلاعات‌کسب‌شده‌پیش‌نشانگرها، با رویکرد نقش اثرگذاری فرماندهی در ‌بحران و پیشگیری است.
 
کلمات کليدي: پوسته‌زمین، منطقه مکران، شبكه‌ژئوديناميک، پیش نشانگرها، بحران.

برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید...

http://www.ncc.gov.ir/images/docs/files/000002/nf00002871-1.pdf

 


کد مطلب: 2871

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/article/2871/مقاله-بررسی-تغییرات-پوسته-زمین-اساس-نتایج-شناسی-تحلیل-خطر-مشاهدات-نقشه-برداری-جنوب-شرق-ایران-منطقه-مکران

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir