کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دکتر محمدرضا ملک استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سیاست گذاری برای اطلاعات مکانی از یک نگره آینده پژوهانه

1 بهمن 1400 ساعت 16:01

سخنرانی علمی دکتر محمدرضا ملک استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با موضوع " سیاست گذاری برای اطلاعات مکانی از یک نگره آینده پژوهانه " در نشست تخصصی GIS /سازمان نقشه برداری کشور مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶


 سخنرانی علمی دکتر محمدرضا ملک استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با موضوع " سیاست گذاری برای اطلاعات مکانی از یک نگره آینده پژوهانه " در نشست تخصصی GIS /سازمان نقشه برداری کشور مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ را اینجا بخوانید.


کد مطلب: 4997

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/article/4997/سیاست-گذاری-اطلاعات-مکانی-یک-نگره-آینده-پژوهانه

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir