plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب : ۲۰۴۹

ششمین فراخوان عمومی انتخاب ۵۷ مدیر پایه، میانی و کارشناس در سازمان نقشه‌‌‌برداری كشور

سازمان نقشه‌‌‌‌‌‌برداری کشور در مسیر تحقق شایسته‌سالاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، برای ششمین بار، اقدام به انتشار فراخوان دعوت به همکاری، برای انتخاب مدیران و کارشناسان خود نموده‌است. در این فراخوان ۵۷ مدیر پایه، میانی و کارشناس انتخاب خواهند شد.
ششمین فراخوان عمومی انتخاب ۵۷ مدیر پایه، میانی و کارشناس در سازمان نقشه‌‌‌برداری كشور
plusresetminus
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، این سازمان در پنج فراخوان قبلی به ترتیب برای 6، 29،41، 14 و 15 پست مدیریتی و کارشناسی اعلام نیاز کرده بود که در نتیجه آنها تا کنون 24 مدیر میانی و ارشد منصوب شده‌اند و انتصاب برخی دیگر از مدیران و تعدادی از کارشناسان مراحل اداری را طی می‌کند.

سازمان نقشه‌برداری کشور در ادامه سیاست‌های خود مبنی بر ایجاد شفافیت در انتصابات، خارج شدن از دایره بسته مدیریتی، ایجاد فرصت برای زنان و جوانان توانمند و همچنین بهره‌گیری از توانمندی‌های افراد متخصص، باتجربه و مستعد دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور، به منظور انتخاب شایسته‌ترین نیروها برای پست‌های مدیریتی و کارشناسی، در پنجمین اقدام خود، از کلیه داوطلبان واجد شرایط برای قبول مسؤلیت در پست‌های مندرج در جدول پیوست دعوت به همکاری ‌می‌نماید.
 
توضیحات لازم و راهنمای اقدام :
کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) سازمان نقشه‌برداری کشور و همچنین کارکنان رسمی قطعی، پیمانی و قراردادی کارمعین (صرفاً درچارچوب بخشنامه 533555 مورخ 1397/10/02 سازمان اداری و استخدامی کشور) سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به شرکت در فراخوان می‌باشند. تقاضای کارکنان قراردادی کارمعین سایر دستگاه‌ها صرفاً در ارتباط با پست‌های مدیریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایط برابر کسب شایستگی‌های عمومی، اولویت انتخاب با نیروهای درون سازمانی، زنان و جوانان خواهد بود.
در صورت پذیرش نهایی، رفع هرگونه تعهد به سازمان مبدا و تطبیق مقررات مربوط به نقل و انتقال و مأموریت برعهده شخص درخواست‌کننده پست می‌باشد (برای کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی).

برای تصدی پستهای مدیریتی، افراد پذیرفته شده ملزم به ارائه گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای می‌باشند.(موضوع تصویب‌نامه شماره 579095 مورخ 95/4/1 شورای‌عالی اداری و بخشنامه 1657363 مورخ 96/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور)

در خصوص پست‌های مدیریتی شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران ملاک عمل خواهد بود.

برای پست‌های مدیریت میانی، ضروری است داوطلبانبند مربوط به ارائه برنامه پیشنهادی را در فرم مشخصات (بند شماره 12) تکمیل نمایند.

ارائه درخواست و دعوت به مصاحبه، هیچ‌گونه تعهدی را برای سازمان نقشه‌برداری کشور درخصوص پذیرش متقاضی پست ایجاد نمی‌نماید.

امتیازدهی به درخواست‌های متقاضیان و همچنین نمرات ارزیابی و مصاحبه بر اساس فرم‌ها و فرآیندهای تعریف شده از سوی سازمان نقشه‌برداری کشور انجام می‌گیرد.

داوطلبان می‌توانند برای آگاهی از شرح وظایف پست‌ها، محل استقرار، شرایط عمومی و اختصاصی، از لینک‌های مربوط به هر پست استفاده نمایند.

افراد علاقمند به همکاری که شرایط مورد نظر برای تصدی پست‌های اعلام شده را دارا می‌باشند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 98/11/25با ارسال خلاصه سوابق و مشخصات خود در قالب فرم شماره 1 (پیوست) به نشانی پست الکترونیک INFO@NCC.ORG.IR  اقدام نمایند.

اطلاعات ارائه شده در قالب فرم شماره 1(پیوست)، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به اطلاعات و سوابق ارائه شده در دیگر قالب‌ها و همچنین درخواست‌هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هرگونه سفارش، توصیه و پیگیری از ناحیه سایر افراد برای هریک از داوطلبان، منجر به حذف شرکت‌کننده مورد نظر از فرایند بررسی خواهد شد.
 تذکر1: کلیه افرادی که در فراخوان پنجم این سازمان شرکت نموده ودر نتایج اعلامی، در لیست افراد واجد شرایط می‌باشند، در این دوره مجدداً شرایط آنها بررسی خواهد شد و نیازی به ثبت نام مجدد و ارسال مدارک نمی‌باشد. این افراد صرفاً در صورت تمایل به انتخاب پستهای جدید می‌بایست مجددا ثبت نام نمایند.

تذکر 2: با توجه به ماهیت وظایف برخی از پست‌های اعلام شده در فراخوان، پذیرش مدرک تحصیلی ارائه شده در هر مرحله از فرآیند فراخوان، با توجه به سوابق ارائه شده داوطلب و نظر کمیته انتصاب خواهد بود.
 
 
مشاهده  شرح وظایف و شرایط احراز پست‌ها
 
حوزه ریاست، روابط عمومی و امرو بین الملل
 
رئیس اداره روابط عمومی و نظارت بر انتشارات (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

رئیس اداره دبیرخانه (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ارزیابی عملکرد – گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات – گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

مدیریت حراست
 
معاون (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

رئیس اداره حفاظت اسناد (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

مامور انتظامات – اداره حفاظت فیزیکی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
اداره کل نظارت و کنترل فنی
 
کارشناس ناظر نقشه برداری - حوزه مدیریت اداره کل نظارت و کنترل فنی(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ناظر میکروژئودزی – اداره نظارت و کنترل نقشه برداری زمینی(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ناظر فتوگرامتری – اداره نظارت و کنترل نقشه برداری هوایی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ناظر کارتوگرافی – اداره نظارت و کنترل عملیات کارتوگرافی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ناظر سامانه‌های اطلاعات مکانی – اداره نظارت و کنترل سامانه ای اطلاعات مکانی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس استانداردسازی – گروه استاندارد سازی  (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
معاونت فنی
 
رئیس دفتر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
اداره کل نقشه‌بردای هوایی و فضایی
 
معاون عکسبرداری و پرواز (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس فتوگرامتری – حوزه مدیریت اداره کل نقشه برداری هوایی و فضایی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس فتوگرامتری – اداره تبدیل عکس به نقشه  (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس فتوگرامتری – اداره پردازش تصاویر رقومی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس عکسبرداری هوایی – اداره عکسبرداری هوایی و  هوانوردی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس تعمیرات هواپیما – اداره عکسبرداری هوایی و هوانوردی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

خلبان 1- اداره عکسبرداری هوایی و هوانوردی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

خلبان 2- اداره عکسبرداری هوایی و هوانوردی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس مثلث‌بندی هوایی – اداره مثلث بندی هوایی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ویرایش رقومی- اداره ویرایش رقومی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس پردازش تصاویر رقومی – اداره پردازش تصاویر رقومی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
اداره کل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی
 
مسئول دفتر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس نقشه‌برداری – حوزه مدیریت اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس نقشه‌برداری – اداره نقشه برداری زمینی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ژئودزی – اداره ژئودزی و ژئودینامیک(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ژئودینامیک – اداره ژئودزی و ژئودینامیک (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس محاسبات ترازیابی – اداره ترازیابی(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ترازیابی – اداره ترازیابی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس ثقل‌سنجی – اداره فیزیکال ژئودزی(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس گویاسازی – اداره اطلاعات توصیفی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی
 
معاون (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

رئیس اداره آبنگاری و نقشه برداری فراساحلی و جزایر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس نقشه‌برداری دریایی – اداره آبنگاری و نقشه برداری مناطق ساحلی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس نقشه‌برداری دریایی – اداره آبنگاری و نقشه برداری فراساحلی و جزایر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس جزر و مدی – اداره امور جزرو مدی و جریان سنجی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
معاونت فناوری توسعه، برنامه ریزی و هماهنگی امور دستگاه‌ها
 
رئیس دفتر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس – حوزه معاونت فناوری توسعه، برنامه­ر‌یزی و هماهنگی امور دستگاه‌ها (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
دفتر فن آوری اطلاعات
 
رئیس اداره فرآیندهای الکترونیک (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
مدیریت کارتوگرافی و اطلس‌های ملی
 
معاون (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

مسئول دفتر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
اداره کل سامانه‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعات مکانی
 
مدیرکل (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

مسئول دفتر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
مدیریت خدمات فنی
 
مدیر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
عامل ذیحساب (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس امور حقوقی – گروه امور حقوقی و قراردادها (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
مدیریت مالی و ذیحسابی
 
کارشناس امور مالی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
مدیریت برنامه ریزی و بودجه، حقوقی و پشتیبانی
 
مدیر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
 
اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی
        
معاون (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

رئیس گروه امور توسعه سرمایه انسانی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

مسئول دفتر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس امور اداری – اداره کارگزینی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس سیستم ها و بهره وری – گروه سیستم ها و بهره وری (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

کارشناس برنامه ریزی آموزش – گروه امور توسعه سرمایه انسانی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).
  پیوست:
       فرم شماره 1 ( فرم ارسال مشخصات ) در قالب Word   و  PDF
 
تنظیم کننده : مریم صادقی
https://www.ncc.gov.ir/vdcg.t9xrak9zypr4a.html
ncc.gov.ir/vdcg.t9xrak9zypr4a.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی