Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۴
کد مطلب : ۴۰۸۴

نکته کلیدی در نشست کمیته پژوهش و آینده‌پژوهی چه بود:

plusresetminus
بدنبال نیازسنجی بعمل‌آمده در حوزه طرح‌های پژوهشی مورد نیاز در سطح سازمان که تا پیش از تشکیل کمیته پژوهش و آینده‌نگری، همه ساله از طرف مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه، پژوهش و استانداردها انجام میگردید، شروع انجام این فرآیند در سال جاری موجب گردید تا توجه و تاکید بر نقش نظارتی کمیته و بهره‌گیری از نظرات اعضای کمیته جهت رفع مشکلات احتمالی فرآیند نیازسنجی قوت و توجه بیشتری بگیرد. نکته کلیدی اما این بود که : ایجاد انگیزه در کارشناسان سازمان جهت تحقیق و پژوهش در کنار توانمندی‌های فنی سازمان برای ارتقا  جایگاه سازمان باید مهمترین عامل در تدوین وظائف پیشنهادی کمیته و نقش نظارتی آن در نظر گرفته شود . آنچه که مهم است درک جایگاه کمیته با توجه به ساختار کمیته‌ها و شوراها و ساختار سازمانی است و اینکه بتوان بهترین تعامل را بین وظائف این کمیته با ساختار سازمان و جذب روحیه پژوهشی کارشناسان و زبدگان فنی سازمان ایجاد نمود. باید قبول نمود که کمیته وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها را برعهده دارد و بخش مدیریتی پیگیر اجرای درست و به موقع آنها خواهد بود. جهت ممانعت از تداخل وظائف این کمیته با شرح وظائف مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه، پژوهش و استانداردها موضوع  در نشست مشترک با کمیته  تبیین و نهایی خواهد گردید. 
 
https://www.ncc.gov.ir/vdch.6nkt23nvkftd2.html
ncc.gov.ir/vdch.6nkt23nvkftd2.html
1