plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۸
کد مطلب : ۴۳۵۳

نشست کمیته بهبود در نظام‌ها و فناوریهای مدیریتی با دو موضوع مدیریت دانش و صندوق‌های بیمه‌‌گر در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد

نشست کمیته بهبود در نظام‌ها و فناوریهای مدیریتی با دو موضوع مدیریت دانش و صندوق‌های بیمه‌‌گر در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.
plusresetminus
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اهمیت تامین اجتماعی و تعریف جامع آن در راس سخنان آغازین ریاست سازمان در شروع نشست کمیته بود. سپس عضو گروه‌کاری " نظام تامین اجتماعی" گزارشی از موضوعات مطرح در حوزه بیمه صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه تامین اجتماعی را به سمع اعضا حاضر رساند .
معرفی ماده 103 قانون خدمات کشوری به عنوان مبنا، آسیب‌شناسی وضع موجود ، مقایسه بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و بالاخره استفاده از ابزارهای قانونی برای پرسنل در بازنشستگی از نکات محوری این گزارش بود. در بخش دوم این نشست ، ارائه گزارش مختص به فعالیت و برنامه های آتی در حوزه مدیریت دانش بود. الزامات قانونی پیاده‌سازی مدیریت دانش ، شناخت وضعیت موجود ، مراحل پیشنهادی برای زمانبدی و پیاده‌سازی و در نظرگیری امکان همزمانی پیاده‌سازی و مرحله شناخت در کنار سایر موضوعات منجمله لزوم ایجاد ساختار رسمی برای متولی‌گری مدیریت دانش ، نیاز به مدل شناسایی دانش و تاکید بر الگو بودن سازمان در مدیریت دانش اطلاعات مکانی و تلاش برای استقرار نظام و فرآیند مستمر و ساده برای آن در بین موضوعات گسترده‌ای بود که توسط نماینده کارگروه مدیریت دانش ارائه گردید. کمیته با تصویب 7 مصوبه و تعیین مسئولیت عهده‌گیری آن توسط کمیته مربوطه به نشست خود پایان بخشید. باتوجه به اهمیت و طیف گسترده موضوعات مطرح مقرر گردید تا جلسه‌ای فراتر از کمیته در حضور آقای دکتر جعفرزاده با دعوت صاحبنظران موضوع تشکیل گردد.
https://www.ncc.gov.ir/vdcg.n9trak9wwpr4a.html
ncc.gov.ir/vdcg.n9trak9wwpr4a.html