کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گروه هماهنگی امور مناطق سازمان نقشه برداری کشور با همکاری و مشارکت اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی برگزار کرد:

وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

22 تير 1400 ساعت 10:14

گروه هماهنگی امور مناطق سازمان نقشه برداری کشور با همکاری و مشارکت اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، گروه هماهنگی امور مناطق با مشارکت اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور سلسله وبینارهای آموزشی در حوزه اطلاعات مکانی را از آغاز سال 1400 برای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها برگزار نمود. در آخرین وبینار آموزشی که ۲۱ تیر ماه سال 1400 برگزار شد مطالبی در ارتباط با شبکه ایستگاه های دائمی، سامانه ملی هدی و روش‌های تعیین موقعیت با GNSS توسط دکتر نانکلی رییس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور برای نمایندگان سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها ارائه گردید.


کد مطلب: 4376

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4376/1/وبینار-آموزشی-راستای-ارتقای-سطح-علمی-گروه-های-نقشه-اطلاعات-مکانی-سازمان-های-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-ها

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1