کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در نشست نهم شهریور ماه 1400 کمیته مخاطرات زمینی مقرر گردید:

لزوم پیگیری و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات لرزه ای کشوربه صورت منطقه ای و استانی

18 شهريور 1400 ساعت 12:37

استفاده از پتانسیل فنی موجود در سازمان نقشه‌برداری کشور در ارتباط با امنیت آبی کشور امری لازم و حائز اهمیت است وراهکارهای قابل توجه‌ای را در دستیابی به امنیت آبی شامل مدیریت به هم پیوسته منابع آب و همکاری سازمانها فراهم می‌سازد.


کمیته مخاطرات زمینی سازمان نقشه‌برداری کشور در ششمین نشست برخط (online) خود در سال جاری با حضور ریاست سازمان نقشه‌برداری ، دکتر جعفرزاده ، دو دستور جلسه مهم را به  شور اعضا گذاشت. آنچه که از سوی سخنران میهمان این کمیته ، خانم دکتر جعفری معاون دفتر برنامه ریزی کلان و تلفیق بودجه شرکت منابع آب ایران ، بصورت گزارشی جامع به سمع اعضا شورا رسید موضوعی است که پیشتر نیز طی دو کمیته  مرتبط با جلسه امروز ( کمیته مخاطرات زمینی و آب و هوایی ) در جلسه صدا سیما نیز مطرح گردیده بود . حساسیت بررسی وضعیت بحرانی آب با ارائه اسلایدهایی همراه بود که از شرایط اقلیمی ایران و عدم تطبیق تراکم  جمعیت و شرایط اقلیمی کشور ، به نظر اعضا  کمیته رسانده شد ، گزارشی که اشاره‌ای روشن به لزوم استفاده از پتانسیل فنی موجود در سازمان نقشه‌برداری کشور در ارتباط با امنیت آبی کشور داشت. دکتر جعفری در پایان سخنرانی خود با ارائه راهکارهای دستیابی به امنیت آبی که شامل مدیریت به هم پیوسته منابع آب و همکاری سازمانها در این مسئله است به پاسخگویی سوالات مطرح در جلسه پرداخت.
 در بخش پایانی این نشست، کارشناس متخصص سازمان  مبحث جدیدی را که در سازمان پیرامون تهیه نقشه پهنه‌بندی مخاطرات لرزه‌ای کشور با استفاده از داده‌های شبکه ایستگاههای ژئودینامیک و نتایج حاصل از بردارهای سرعت و بررسی وضعیت حرکت میکروپلیت‌ها ( استرین ) نمایشی از پتانسیل خطرپذیری لرزه‌ای در کل ایران مطرح است ارائه نمود که به عنوان طرحی جدید در اشاره به مسئله فرونشست و گزارشهای ارائه شده در واحد ترازیابی مورد تقدیر از طرف معاونت فنی و تولید اطلاعات مکانی سازمان  قرار گرفت. معاونت فنی و تولید اطلاعات مکانی سازمان با اظهار خشنودی از فعالیت واحد ژئودینامیک خواستار تهیه نقشه‌های تک‌برگی پهنه‌بندی لرزه‌ای کشور به طور مشابه شد. جلسه با تصویب پیگیری و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات لرزه ای کشوربه صورت منطقه ای و استانی به پایان رسید.
 


کد مطلب: 4609

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4609/1/لزوم-پیگیری-تهیه-نقشه-پهنه-بندی-مخاطرات-لرزه-کشوربه-صورت-منطقه-استانی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir