کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

استاندارد و دستورالعملهای مربوط به اطلاعات توصیفی

2 مرداد 1396 ساعت 13:18


دستورالعمل و طبقه بندی و گویاسازی نقشه های بزرگ مقیاس 1:2000 نگارش 1

دستورالعمل طبقه بندی و گویاسازی نقشه های بزرگ مقیاس 1:500-1:1000-1:2000 نگارش 2 اسفند 90

دستورالعمل طبقه بندی ونام نگاری عوارض در نقشه ها و پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی 1:25000 سال1377

دستورالعمل طبقه بندی ونام نگاری عوارض در نقشه ها و پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی 1:50000

استاندارد پایگاه نامهای جغرافیایی شهریور 79


کد مطلب: 1281

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1281/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-اطلاعات-توصیفی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir