کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

کاربرد تنسور گراديان جاذبه در حذف خطاي نواري مشاهدات ثقل سنجي ماهواره اي گريس (مطالعه خاص: زلزله 2.9 ريشتري سوماترا - دسامبر 2004)

نویسندگان:  فتح اله زاده فرزام, وثوقي بهزاد, رئوفيان نائيني مهدي

27 تير 1397 ساعت 16:13


عنوان مقاله:  کاربرد تنسور گراديان جاذبه در حذف خطاي نواري مشاهدات ثقل سنجي ماهواره اي گريس (مطالعه خاص: زلزله 2.9 ريشتري سوماترا - دسامبر 2004)
 
 
 
نویسندگان:  فتح اله زاده فرزام*, وثوقي بهزاد, رئوفيان نائيني مهدي
 
 * دانشکده مهندسي نقشه برداي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
چکیده: 
در اين مطالعه تغييرات پتانسيل و گراديان جاذبه را براي زلزله 9.2 ريشتري سوماتراي اندونزي در 26 دسامبر سال 2004 به کمک داده هاي ثقل سنجي جمع آوري شده توسط ماهواره گريس بدست مي آوريم. گراديان هاي جاذبه بدست آمده تغييرات توزيع جرم را در درون زمين به خوبي نشان مي دهند. مطالعات پيشين نشان داده است که براي حذف خطاي نواري مشاهدات گريس از فيلترها و الگوريتم هاي نرم کنندگي استفاده شده است. در اين تحقيق کاربرد گراديان هاي جاذبه را در حذف خطاي نواري مشاهدات ماهواره گريس بررسي مي کنيم و خواهيم ديد که با محاسبه اين گراديان در جهت f خطاهاي نواري مشاهدات گريس توسط مولفه هاي Vff و Vrf و از تنسور گراديان جاذبه از بين مي روند در حالي که با محاسبه اين گراديان در جهت l نوسانات در جهت شمال- جنوب توسط مولفه هاي Vll و Vrl و از تنسور گراديان جاذبه تشديد مي شوند. همچنين حداکثر و حداقل مقادير تغييرات گراديان جاذبه به ترتيب 1.5 mE و -1.2 mE در جهت f بدست مي آيند.
 
كليد واژه: گراديان جاذبه، زلزله سوماترا، ماهواره گريس، خطاي نواري
 
  


کد مطلب: 1588

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1588/کاربرد-تنسور-گراديان-جاذبه-حذف-خطاي-نواري-مشاهدات-ثقل-سنجي-ماهواره-گريس-مطالعه-خاص-زلزله-2-9-ريشتري-سوماترا-دسامبر-2004

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir