کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

معرفی وب سایتهای ژئوماتیک(Geomatics Web Site)

30 شهريور 1397 ساعت 16:51معرفی وب سایتهای ژئوماتیک
(Geomatics Web Site)
A List of Web Sites Related to Geodesy, Surveying and Geomatics
سایتهای بین المللی(International)

(انجمن  بین المللی ژئودزی) (اتحادیه بین المللی ژئودزی و ژئوفیزیک) (فدراسیون بین المللی نقشه برداران) اتحادیه بین المللی علوم نجومی (سرویس  بین المللی سیستم تعیین موقعیت جهانی به منظور ژئودینامیک ) ( سرویس  بین المللی بررسی دوران زمین ) ( انجمن  بین المللی جاذبه سنجی ) ( سرویس دائمی سطح متوسط دریا) ( سازمان بین المللی هیدروگرافی) ( دانشگاههای علوم ژئوماتیک در ایران و جهان ) (نمایندگان ایران در مجامع بین المللی) (کنفرانسهای آتی ژئودزی و ژئوماتیک)
 
Some Useful Geodesy and GPS Links
(تعدادی از لینکهای مفید در زمینه ژئودزی و ژئوماتیک ) ( آموزش راه دور سیستم تعیین موقعیت جهانی و ژئودزی) (نرم افزارهای مفید در رابطه با سیستم تعیین موقعیت جهانی و ژئودزی ) (سیستم اطلاعات ژئودزی) (جستجو در مجلات ژئودزی) ( بانک اطلاعاتی آدرس ایمیل متخصصین ژئودزی) ( اینترفرومتری ژئودتیکی) (اینتر فرومتری) (فاصله یابی لیزری برد بلند ماهواره ای و ماه) (اطلاعات عمومی در مورد سیستم تعیین موقعیت جهانی) (مرکز اطلاعات سیستم تعیین موقعیت جهانی و گلوناس) (برنامه سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای گالیله)
  (کمسیون سیستم تعیین موقعیت و اندازه گیری) (مرکز بین المللی مطالعات جذر ومد زمین) (سرویس ملی میل سنجی زمین) (موسسه ژئودزی کاربردی آلمان) (توپوگرافی سطح اقیانوسها) (سازمان نقشه برداری آمریکا) (مرکز مطالعات اقیانوس آرام) (اطلاعات زمانی سیستم تعیین موقعیت جهانی ) (دانشگاه ناوستار)
  (مروری بر سیستم تعیین موقعیت جهانی ) (سریهای زمانی روزانه سیستم تعیین موقعیت جهانی ) (نظریه ای در رابطه با علت زلزله ) (ژئودزی نجومی) (ملاحظه همزمان زمین از چندین ماهواره) (سیستم اطلاعات داینامیک پوسته زمین) (سیستم تعیین موقعیت جهانی گلوناس) (لینکهای ژئوفیزیکی)  
 
Iranian Geomatics Organizations
( موسسات و سایتهای مرتبط با ژئوماتیک در ایران ) (سازمان نقشه برداری کشور) (مرکز سنجش از دور ایران) (سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) (سازمان زمین شناسی کشور) (موسسه بین المللی اقیانوس شناسی) (سازمان برنامه و بودجه) (موسسه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله) (بانک اطلاعات علوم زمین)
  (مرکز سیستم اطلاعات جغرافیایی تهران) ( سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت نیرو) ( صفحه سیستم اطلاعات جغرافیایی دفتر حفاظت رودخانه ها ) (صفحه سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت راه و ترابری) (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)  
Iranian Geomatics Information
(
مراکز اطلاعات ژئوماتیک ایران) (نقشه ایران) (نقشه دیجیتالی زمین شناسی ایران) (تصاویر ماهواره ای ایران و خلیج فارس) (تصاویر ماهواره ای مستقیم از ایران و زمین با قدرت تفکیک تا 250 متر) (سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای با کیفیت عالی از نصف ایران ) (تصاویر ماهواره هواشناسی از ایران) (مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی) (نقشه تهران - راهیاب) (نقشه جهان) (نقشه و صفحه سیستم اطلاعات جغرافیایی جهانی)
  (قوانین شهرداریها) (کتاب قانون ایران - مفید برای اطلاع ازقوانین ثبت و نقشه برداری )  
Iran Geomatics Science Universities
(دانشگاههای نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ) (دانشگاههای ژئوماتیک ایران و جهان) (دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی) (گروه نقشه برداری و ژئوماتیک دانشگاه تهران) (گروه ژئوماتیک و مهندسی ژئودزی دانشگاه زنجان  ) (گروه نقشه برداری دانشگاه تبریز) (گروه نقشه برداری دانشگاه اصفهان) (آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور) (دانشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی) (گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس) (گروه نقشه برداری دانشگاه اراک) (گروه نقشه برداری دانشگاه شهید رجایی)
 
Sweden Geomatics Related Sites
    (سایتهای ژئوماتیکی کشور سوئد ) (گروه ژئودزی انستیتو تکنولوژی سوئد) (برنامه دو ساله بین المللی بزبان انگلیسی فوق لیسانس ژئوماتیک) (گروه ژئوانفورماتیک انستیتو تکنولوژی سوئد)  
http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001602-1.pdf

یا

http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001602-2.doc


کد مطلب: 1602

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1602/معرفی-سایتهای-ژئوماتیک-geomatics-web-site

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir