کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

پیدا كردن آنلاین نزدیكترین نقاط ترازیابی نسبت به موقعیت مورد نظر شما

31 شهريور 1397 ساعت 13:33


پیدا كردن آنلاین نزدیكترین نقاط ترازیابی نسبت به موقعیت مورد نظر شما

http://94.183.244.166/findmindist/webform2.aspx


کد مطلب: 1607

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1607/پیدا-كردن-آنلاین-نزدیكترین-نقاط-ترازیابی-نسبت-موقعیت-مورد-نظر

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1