کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

نحوه محاسبه انحراف مغناطیسی(برنامه تحت VB در محیط ماكرواستیشن)

31 مرداد 1396 ساعت 13:40


نحوه محاسبه انحراف مغناطیسی(برنامه تحت VB در محیط ماکرواستیشن)کلیک کنید...

http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001608-1.rar


کد مطلب: 1608

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1608/نحوه-محاسبه-انحراف-مغناطیسی-برنامه-تحت-vb-محیط-ماكرواستیشن

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir