کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

داده های شبکه ژئودزی قدیم

3 مهر 1397 ساعت 8:18


جهت تهیه داده ها از طریق در خواست و یا تماس مستقیم به اداره امور مشتریان سازمان نقشه برداری کشور اقدام نمایید...


تهران، ميدان آزادی، خيابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور، صندوق پستی 1684-13185
تلفن سازمانی :7-66071001    داخلی 2426  ؛       مستقیم به اپراتور  63187

یا


اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی  تلفن  مستقیم : 66071098  ،  دورنگار: 66071168

تلفن سازمانی :7-66071001    داخلی 2425    مستقیم  63182425
اپراتور  63187


کد مطلب: 1619

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1619/داده-های-شبکه-ژئودزی-قدیم

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir