کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مدل ژئوئید محلی ایران

3 شهريور 1397 ساعت 8:24


مدل ژئوئید محلی ایران

(محاسبات برخط)

http://www.irg2016.ir

مدل ژئوئید محلی ایران
 

مدل ژئوئید محلی ایران

(محاسبات برخط)

http://www.irg2016.ir


کد مطلب: 1621

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1621/مدل-ژئوئید-محلی-ایران

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir