کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برگزاری اولین جلسه همکاری سازمان نقشه برداری کشور با سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح

21 مهر 1398 ساعت 13:40


چهار صد و نودو دومین جلسه شورای اداری سازمان نقشه برداری کشورکه درتاریخ 26/7/1340 با حضور آقایان مهندس دفتریان ، مهندس شمس، مهندس اقتصاد، مهندس غفاری و مهندس بسیطی رئیس سازمان تشکیل شده بود، به موضوع خط مشی آتیه سازمان وچگونگی ارتباط سازمان با سازمان جغرافیائی کشور اختصاص داده شده بود.در این جلسه تصمیم گرفته شد که سازمان نقشه برداری با حفظ ارتباط کامل با سازمان جغرافیائی استقلال خود را حفظ نماید.در این رابطه قرار شد که در همین زمینه طرح لازم تهیه و برای تصویب به سازمان برنامه فرستاده شود.


کد مطلب: 1815

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1815/برگزاری-اولین-جلسه-همکاری-سازمان-نقشه-برداری-کشور-جغرافیائی-نیروهای-مسلح

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir