کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اندازه گیری میزان لغزش زمین و آنالیز تغییر شکل در توده رانشی جناح راست سد مهاباد با استفاده از ایستگاه های GPS به صورت Campaign

2 آذر 1397 ساعت 14:32


اندازه گیری میزان لغزش زمین و آنالیز تغییر شکل در توده رانشی جناح راست سد مهاباد با استفاده از ایستگاه های GPS به صورت Campaign


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001845-1.pdf

یا

http://glsd.ncc.ir/_TC/Documents/land%20slide_20120131_092029.pdf


کد مطلب: 1845

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1845/اندازه-گیری-میزان-لغزش-زمین-آنالیز-تغییر-شکل-توده-رانشی-جناح-راست-سد-مهاباد-استفاده-ایستگاه-های-gps-صورت-campaign

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir