کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران بر اساس سری های زمانی ایستگاه های دائم GPS

2 آذر 1397 ساعت 14:39


آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران بر اساس سری های زمانی ایستگاه های دائم GPS

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001846-1.pdf

یا

http://glsd.ncc.ir/_TC/Documents/deformation%20analysis%20with%20Permanent%20GPS%20Stations_20120131_091639.pdf


کد مطلب: 1846

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1846/آنالیز-تغییر-شکل-پوسته-زمین-ایران-اساس-سری-های-زمانی-ایستگاه-دائم-gps

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir