کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

آنالیز استرین در شبکه های ژئودتیک سدها به منظور کنترل پایداری و نمایش تغییر شکل

2 آذر 1397 ساعت 14:52


آنالیز استرین در شبکه های ژئودتیک سدها به منظور کنترل پایداری و نمایش تغییر شکل

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001848-1.pdf

یا

http://glsd.ncc.ir/_TC/Documents/STRAIN_20120131_091310.pdf


کد مطلب: 1848

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1848/آنالیز-استرین-شبکه-های-ژئودتیک-سدها-منظور-کنترل-پایداری-نمایش-تغییر-شکل

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1