کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مقاله: جایگاه ساختمان نقاط شاخص سنگی چند منظوره نقشه‌برداری(1392)

علی سلطانپور، حسن فراهانی، حسن میگونی

2 آذر 1397 ساعت 14:58


مقاله جایگاه ساختمان نقاط شاخص سنگی چند منظوره نقشه‌برداری(1392)

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001849-1.pdf

یا

http://glsd.ncc.ir/_glsd/documents/Pdf/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf


کد مطلب: 1849

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1849/مقاله-جایگاه-ساختمان-نقاط-شاخص-سنگی-چند-منظوره-نقشه-برداری-1392

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir