کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

استاندارد و دستورالعملهای مربوط به نقشه برداری زمینی و ژئودزی

2 شهريور 1396 ساعت 14:00


دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس به روش مستقیم زمینی
نحوه ایجاد شبکه (نقاط ماندگار و اصلی)برای تهیه ارتوفتو و نقشه های کاداستر
استاندارد و دستورالعمل ثقل سنجی نسخه دوم 1389
مشخصات فنی نقشه برداری - نشریه شماره 95
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی -گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی .نشریه 594 سال 1391


کد مطلب: 2599

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2599/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-نقشه-برداری-زمینی-ژئودزی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir