plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشاريکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۹
کد مطلب : ۲۷۸۵

آیین‌نامه اجرایی کمیته نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی

آیین‌نامه اجرایی کمیته نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی
plusresetminus
بسمه تعالي
آئين‌نامه اجرائي كميته تخصصي نام‌نگاري و يكسان‌سازي نام‌هاي جغرافيايي ايران

ثبت صحيح و مستند نام‌هاي جغرافيايي سرزميني در نقشه‌ها، اسناد و مدارك تاريخي و جغرافيايي و نيز نشاني صحيح آن‌ها در شبكه هاي اطلاع رساني ملي و جهاني كه امروزه به طريق گوناگون به ويژه در گستره رسانه هاي پيشرفته مطرح است و كاربرد دارند، ايجاب مي نمايد براي پيشگيري از تشتت و پراكنده كاري و نيز ثبت نادرست و غير مستند آن ها كه جنبه هويتي و ملي دارند تدابيري انديشيده شود. لذا هيأت محترم وزيران طي مصوبه 17566 / ت 22544 ه، مورخ 1379/5/2 متشكل از «كميته تخصصي نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي ايران» مقرر داشت كميته اي تحت عنوان نمايندگان سازمان هاي ذيربط با مسئوليت سازمان نقشه برداري كشور تشكيل شود تا نسبت به نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي سرزمين ايران اقدام نمايد. آئين نامه حاضر به منظور اجرايي نمودن مصوبه موصوف تهيه و تنظيم گرديده است .

ماده 1- تعاريف
در اين آئين نامه، اصطلاحات و واژه هاي خاص نام هاي جغرافيايي، نام نگاري، يكسان سازي و همسان سازي به قرار زير كاربرد معنايي دارند.
1-1 نام هاي جغرافيايي
به نام هايي اطلاق مي گردد كه زمين مرجع بوده، معرف هويت يك محل يا مكان جغرافيايي باشند.
1-2 نام نگاري
شيوه اي است علمي جهت تعيين، تلفظ و نگارش يك نام جغرافيائي، كه با بهره گيري از حروف و علايم نوشتاري و آوايي زبان رسمي كشور، مبتني بر دستورالعمل آوانگاري كلي و تفصيلي مصوب كميته تخصصي نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيائي (نظام نوشتاري و آوايي مصوب)، مورد استفاده قرار مي گيرند.
1-3 يكسان سازي
مطابقت و هماهنگ نمودن نام‌هاي جغرافيايي در كاربردهاي مختلف اعم از ثبت در نقشه‌ها، اسناد و مدارك تاريخي، جغرافيايي و ملي، با معيار‌هاي تعيين شده از سوي كميته است.
1-4 همسان سازي
يك‌دست نمودن گويشي و آوايي نام‌هاي جغرافيايي
1-5 كميته
كميته تخصصي نام‌نگاري و يكسان سازي نام‌هاي جغرافيائي ايران
ماده 2- اهداف كميته
2-1 جمع آوري اطلاعات مربوط به نام هاي جغرافيايي سرزميني
2-2 ثبت صحيح و مستند نام‌هاي جغرافيايي و جلوگيري از تشتت در نام هاي جغرافيايي
2-3 تدوين دستورالعمل‌ها و روش‌هاي علمي ثبت صحيح نام‌هاي جغرافيايي
2-4 يكسان نمودن و همسان سازي نام‌هاي جغرافيايي در اسناد مكتوب و نقشه ها
2-5 ارتباط با دولت هاي عضو شوراي اقتصادي – اجتماعي سازمان ملل و بهره گيري از تجارب آن ها در اين زمينه
2-6 رفع مشكلات بين المللي ناشي از متفاوت بودن نام هاي جغرافيايي در ترجمه از زباني به زبان ديگر
تبصره 1- كميته مرجع رسمي و نهايي اظهار نظر و پاسخگوئي در موارد فوق به مراجع ذيربط مي باشد .
ماده 3- اعضاي كميته عبارتند از نمايندگان :
- سازمان نقشه برداري كشور
- وزارت امور خارجه
- وزارت كشور
- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي
- وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري ( مؤسسه جغرافيا- دانشگاه تهران )
- وزارت جهاد كشاورزي
- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
- وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات
- مركز آمار ايران
ماده 4- اعضاء كميته با معرفي بالاترين مقام وزارتخانه يا سازمان مربوطه منصوب مي شوند.
تبصره 1- رياست كميته با رئيس سازمان نقشه برداري كشور مي باشد .
تبصره 2- رئيس كميته نسبت به صدور حكم براي اعضا اقدام مي نمايد.
تبصره 3- حضور ساير متخصصان و كارشناسان در جلسه كميته به همراه اعضاء و يا با دعوت كميته ، حسب مورد و با اطلاع قبلي و بدون حق رأي بلامانع است .
ماده 5- كميته حداقل هردو ماه يكبار در محل سازمان نقشه برداري كشور تشكيل جلسه خواهد داد.
تبصره 1- در صورت عدم حضور رئيس، مسئوليت كميته با دبيركميته خواهد بود.
تبصره 2- لغو هر جلسه يا تشكيل جلسه فوق العاده بايد در جلسه قبل مورد موافقت كميته قرار گيرد و دبيرخانه كميته اين امر را به اطلاع كليه اعضاء برساند .
ماده 6- جلسات كميته با حضور حداقل 5 عضو رسميت مي يابد.
تبصره 1- حضور نمايندگان عضو كميته در جلسات الزامي است.
تبصره 2- چنانچه نمايندة دستگاه عضو كميته، بيش از سه جلسه غير متوالي يا دو جلسه متوالي در طول سال غيبت نمايد، مراتب عدم حضور ايشان به عالي ترين مقام دستگاه مربوطه اعلام مي گردد.
تبصره 3- حضور رؤساي گروه هاي كاري در جلسات كميته الزامي است.
ماده 7- دبيرخانه كميته و وظايف آن
7-1 سازمان نقشه برداري كشور مسئوليت دبيرخانه را بعهده خواهد داشت.
7-2 دبير كميته با انتصاب رئيس سازمان نقشه برداري كشور مسئوليت اداره دبيرخانه را بعهده خواهد داشت.
7-3 دبير كميته با هماهنگي رئيس كميته دستور جلسات را تنظيم ميكند .
7-4 دبير خانه كميته بايد دستور جلسه را حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه ، كتبا به همراه ضمائم مربوطه به اطلاع اعضاء كميته برساند .
7-5 دبير كميته موظف است براي هر يك از موضوعاتي كه مورد بحث قرار مي گيرد گزارشي شامل مصوبات ، خلاصه مطلب نظرات دستگاه‌هاي ذيربط، نظر اعضاء و تلفيق كارشناسي ارائه شده را تهيه و براي اعضاء ارسال نمايد.
7-6 دبير كميته موظف است پس از جمع بندي گزارشات گروه هاي كاري، گزارش سالانه مربوط به فعاليت هاي كميته را تهيه و به اطلاع وزارتخانه هاي عضو و اعضاء كميته برساند.
7-7 دبير كميته موظف است پس از دريافت نظرات و پيشنهادات اعضاء، برنامه سالانه را در ابتداي هر سال تهيه و ارايه نماييد.
تبصره 1- اعلام كتبي دستور و وقت هر جلسه به منزله دعوت از اعضاء كميته و پيشنهاد دهندگان است. در صورتي كه پيشنهاد دهنده يا مسئولي كه موضوع به او مربوط مي شود امكان شركت در جلسه كميته را نداشته باشد ، بايد حداقل 72 ساعت قبل از تشكيل جلسه دبيرخانه كميته را به طور كتبي مطلع نمايد تا موضوع براي يكبار از دست ور خارج و در جلسات بعد مطرح شود .
ماده 8- مصوبات كميته
8-1 مصوبات كميته بصورت اقناعي بوده و در صورت عدم تفاهم حسب تشخيص رئيس جلسه ر أي گيري به صورت كتبي يا شفاهي خواهد بود .
8-2 حداقل تعداد آراء براي تصويب يك موضوع پنج رأي خواهد بود.
8-3 مصوبات از طريق رئيس كميته حسب مورد به مراجع و دستگاههاي مربوطه ارسال و يا ابلاغ خواهد شد.
ماده 9- تجديد نظر در مواد آئين نامه حسب نظر با تاييد دو سوم اعضاء كميته بلامانع است.
https://www.ncc.gov.ir/vdcd.j0x2yt05ka26y.html
ncc.gov.ir/vdcd.j0x2yt05ka26y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی