کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

صورتجلسات کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی

9 مرداد 1398 ساعت 12:34


برای دانلود صورتجلسات کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی به تفکیک سال روی لینک‌های زیر کلیک نمایید:

سال 1399:
سال 1398:
سال 1397:
جلسه شماره 87
سال 1396:
جلسه شماره 86
جلسه شماره 85
سال 1395:
جلسه شماره 84
جلسه شماره 83
جلسه شماره 82
جلسه شماره 81
سال 1394:
جلسه شماره 80
جلسه شماره 79
جلسه شماره 78
جلسه شماره 77
جلسه شماره 76
سال 1393:
جلسه شماره 75
جلسه شماره 74
جلسه شماره 73
سال 1392:
جلسه شماره 72
جلسه شماره 71
سال 1391:
جلسه شماره 70
جلسه شماره 69
جلسه شماره 68
جلسه شماره 67
سال 1390:
جلسه شماره 66
جلسه شماره 65
جلسه شماره 64
جلسه شماره 63
سال 1389:
جلسه شماره 62
جلسه شماره 61
جلسه شماره 60
جلسه شماره 59
سال 1388:
جلسه شماره 58
جلسه شماره 57
سال 1387:
جلسه شماره 56
جلسه شماره 55
جلسه شماره 54
جلسه شماره 53
سال 1386:
جلسه شماره 52
جلسه شماره 51
جلسه شماره 50
جلسه شماره 49
سال 1385:
جلسه شماره 48
جلسه شماره 47
جلسه شماره 46
جلسه شماره 45
سال 1384:
جلسه شماره 44
جلسه شماره 43
جلسه شماره 42
جلسه شماره 41
جلسه شماره 40
سال 1383:
جلسه شماره 39
جلسه شماره 38
جلسه شماره 37
جلسه شماره 36
جلسه شماره 35
جلسه شماره 34
سال 1382:
جلسه شماره 33
جلسه شماره 32
جلسه شماره 31
جلسه شماره 30
جلسه شماره 29
سال 1381:
جلسه شماره 28
جلسه شماره 27
جلسه شماره 26
جلسه شماره 25
جلسه شماره 24
جلسه شماره 23
جلسه شماره 22
جلسه شماره 21
جلسه شماره 20
جلسه شماره 19
جلسه شماره 18
جلسه شماره 17
سال 1380:
جلسه شماره 16
جلسه شماره 15
جلسه شماره 14
جلسه شماره 13
سال 1379:
جلسه شماره 12
جلسه شماره 11
جلسه شماره 10
جلسه شماره 9
جلسه شماره 8
جلسه شماره 7
جلسه شماره 6
جلسه شماره 5
جلسه شماره 4
جلسه شماره 3
جلسه شماره 2
جلسه شماره 1


 


کد مطلب: 2955

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2955/صورتجلسات-کمیته-تخصصی-نام-نگاری-یکسان-سازی-نام-های-جغرافیایی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir