کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

کمیته مدیریت عملکرد

5 بهمن 1399 ساعت 9:26


                     ترکیب اعضا
 رئیس   مهندس سید صادق قنبرزاده
 دبیر  یوکابه شاعی مقدم
 اعضا  دکتر رضا عباچیان
مهندس علی صفائی
 مهندس اشرف السادات قریشی
 مهندس شهرام اسدپور لیسار
دکتر علی سلطانپور
 مهندس محسن رجب زاده
 فاطمه حیدری

 اسناد بالادستی:
- بخشنامه ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط( آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی) 
- برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری سازمان برنامه و بودجه 99-97 
-برنامه جامع اصلاحات نظام اداری 1393
-دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد- موضوع بند ه ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 83 قانون خدمات کشوری 
- فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد ( مواد 81 تا 83 
- برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دور دوم 

صورتجلسات:
صورتجلسه کمیته نظارت و ارزیابی به تاریخ  1400/03/22
صورتجلسه کمیته نظارت و ارزیابی به تاریخ  1400/01/25
صورتجلسه کمیته نظارت و ارزیابی به تاریخ  20 آبان 1399
صورتجلسه کمیته نظارت و ارزیابی به تاریخ 3 دی 1399


مستندات:
گزارش عملکرد کمیته نظارت و ارزیابی - بهار 1400 
پاورپوینت جلسه 6 کمیته مدیریت عملکرد
پاورپوینت  جلسه 5 کمیته مدیریت عملکرد
پاورپوینت جلسه 3 کمیته مدیریت عملکرد
پاورپوینت جلسه 2 کمیته مدیریت عملکردگزارش خبری کمیته:
اولین نشست کمیته مدیریت عملکرد - (عنوان سابق کمیته )
تشکیل کارگروه یکسان‌سازی شاخص‌های اختصای، بودجه سازمان و برنامه‌ریزی.
خودارزیابی عملکرد سازمان ومقایسه تحلیلی شاخص‌های مطرح در 98 و 99 

 


کد مطلب: 3794

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/3794/کمیته-مدیریت-عملکرد

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir