کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گروه برنامه‌ریزی و هماهنگی امور دستگاه‌ها

2 تير 1396 ساعت 12:32


همکاری در تدوین چشم انداز و اهداف کلان و راهبردهای سازمان
 تطبیق امور و برنامه ها با موارد مرتبط با اطلاعات مکانی در برنامه پنجم کشور
 مشارکت در تدوین برنامه پنج ساله سازمان بر مبنای الگوهای ارائه شده از معاونت راهبردی و ارسال جهت اظهار نظر
 گردآوری و ارائه گزارش در خصوص شاخص های عملکرد سازمان با هماهنگی ادارات مربوطه
 همکاری با کمیته استانداردهای سازمان در موارد مختلف
 نظارت بر طرح های ارجاعی به گروه برنامه ریزی
شناسایی اقدامات در جهت تحقق اهداف وبرنامه های سازمان
اولویت بندی برنامه ها و انطباق آن با بودجه سنواتی و برنامه پنج ساله
تهیه گزارش های تحلیلی از عملکرد واحد های سازمان
تعامل با بخش بودجه در خصوص طرحهای مربوطه
 تعریف روال برای تعیین نیاز دستگاه‌های دولتی در زمینه اطلاعات مکانی و جمع‌بندی آن‌ها 
پیشنهاد جهت بهبود ساختار اداری گروههای کاری مربوط در دستگاهها
مشارکت در هماهنگ نمودن نیازهای اطلاعات مکانی استان‌های کشور و گنجاندن نیازها در برنامه‌ها و اهداف سازمان
مشارکت در هماهنگ نمودن نیازهای اطلاعات مکانی دستگاههای کشور و گنجاندن نیازها در برنامه‌ها و اهداف سازمان
ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری شوراهای مرتبط با اطلاعات مکانی و بهینه سازی امور
بررسی طرح‌های جدید پیشنهادی دستگاه‌ها در زمینه اطلاعات مکانی و مهندسی نقشه‌برداری با همکاری مدیریت‌های سازمان
همکاری در استقرار و حفظ سیستم مدیریت کیفیت در ارتباط با برنامه‌ریزی و هماهنگی امور دستگاه‌ها
انجام سایر کارهای محوله از طرف معاونت فناوری توسعه برنامه‌ریزی و هماهنگی امور استان‌ها 
 


 

 


کد مطلب: 474

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/474/گروه-برنامه-ریزی-هماهنگی-امور-دستگاه-ها

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir