کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

صورتجلسات و مستندات کمیته مشورتی حقوقی

1 آذر 1400 ساعت 10:27


اسناد بالادستی:
- قوانین بالادستی
- مجموعه قوانین و اسناد بالادستی صنعت نقشه و اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور
- نقش و تاثیر نقشه و اطلاعات مکانی در تحقق اهداف مصرح قانون اساسی
- جایگاه سازمان نقشه‌برداری در برنامه پنجساله هفتم توسعه
- راهبردهای سازمان نقشه‌برداری کشور در گام دوم انقلاب

مستندات:
- پاورپوینت کمیته آبان 1400 - عناوین پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور ( در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی )
- پاورپوینت کمیته مشورتی حقوقی در مهرماه 1400
- پاورپوینت معرفی ساختار و زیرمجموعه های جدید در شهریور سال 1400
- معرفی اجمالی و دامنه فعالیت کمیته مشورتی حقوقی و اقدامات آن
- پاورپوینت کمیته مشورتی حقوقی در خردادماه 1400
- گزارش گروه کار قوانین و مقررات اداری کمیته مشورتی حقوقی مرداد 1400


صورتجلسات:
- صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/08/16
- صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/07/07
- صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/06/24
- صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/05/19
- صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/02/29
- صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/03/26


کد مطلب: 4890

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/4890/صورتجلسات-مستندات-کمیته-مشورتی-حقوقی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1