کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

پژوهشگران برتر

5 تير 1396 ساعت 11:22


سال1381 
پژوهشگر برتر:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداری)
پژوهشگر اول: دکتر سعید صادقیان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
پژوهشگر سوم: مهندس بهداد غضنفری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 
سال1382
پژوهشگر اول: دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور)
پژوهشگر دوم:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداری کشور)
 
سال 1383
پژوهشگر اول: دکتر سعید صادقیان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 
سال 1384
پژوهشگر اول: دکتر محمدرضا ملک (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
پژوهشگر دوم: دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 
سال 1385
سركار خانم مهندس شمس‌الملوك علي‌آبادي(سازمان نقشه برداري)
 دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور)
 دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)
 
سال 1386
 پژوهشگر اول:  سركار خانم مهندس شمس الملوك علي آبادي (سازمان نقشه‌برداری کشور)
پژوهشگر دوم:  دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور)
پژوهشگر سوم: دكتر سعيد صادقيان - دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور)
 
 
سال1387

پژوهشگر اول:سركارخانم مهندس سميه پناهي سلطان آبادي(سازمان نقشه برداري كشور)

پژوهشگر دوم:دكتر يحيي جمور(سازمان نقشه برداري كشور)

پژوهشگر سوم:دكتر حميدرضا نانكلي(سازمان نقشه برداري كشور)
 

سال 1388
پژوهشگر اول: سركار خانم مهندس شمس‌الملوك علي‌آبادي(سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی )
پژوهشگر دوم: دكتر سعيد صادقيان(سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی )
 
سال 1389
پژوهشگر برتر:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداري كشور)
پژوهشگران برتر یازدهمین جشنواره هفته پژوهش
پژوهشگر اول: دکتر علیرضا قراگوزلو  (سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی )
پژوهشگر دوم: دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی)

 


کد مطلب: 559

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/559/پژوهشگران-برتر

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1