کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره ويرايش رقومی

15 تير 1396 ساعت 9:53


معرفی

اين اداره با هماهنگي و تعامل مناسب با ادارة‌ تبديل، ضمن كنترل سه بعدي صحت و تماميت عوراض تبديل شده در فايل هاي گرافيكي (Stereocheck)، با استفاده از نرم افزارهاي مختلف به انجام ويرايش هاي خودكار و يا نيمه خودكار عوارض ترسيمي در فايل‌هاي مزبور مي پردازد. همچنین عملیات Geometric Enhancement  نقشه های پوششی 1:25000 نیز بر عهده این اداره می باشد.

تجهیزات و نرم افزار ها

    Microstation(v8,j)
     PCI geomatica
    Auto deskmap
     Arc GIS 10
 
فعالیت ها:
اصلاح و رفع ايرادات فايل هاي تبديل شده از روي عكس هاي هوايي/ تصاویر ماهواره ای
کنترل صحت و تمامیت عوارض تبدیل شده
اصلاح و رفع ایراد Shape file ها از جمله رفع اشکالات ساختاری عوارض، عدم یکپارچگی آنها و اختلافات و ناهمگونی ها
 استاندارد سازی نام و ساختار Shape file ها و یکسان سازی تمامی نسخه های Shape file

محصولات:
نقشه های توپوگرافی ویرایش شده
 شیت های نقشه گویا شده

 


کد مطلب: 815

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/815/اداره-ويرايش-رقومی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir