کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره پردازش تصاوير رقومي

15 تير 1396 ساعت 9:56


معرفی

اين اداره با استفاده از نرم افزارهای حرفه‌اي پردازش تصاوير به تصحيح هندسي و راديومتري عكس‌هاي هوايي قائم و انواع تصاوير ماهواره‌اي پرداخته و محصولات متنوعي همچون انواع موزاييك و نقشه‌هاي عكسي/تصويري را توليد مي نمايد.

تجهیزات و نرم افزار ها:
      بروزترین نرم افزارهاي مطرح در دنیا
      Geomatica
      Envi
     INPHO
 
فعالیت ها :
      اعمال تصحیحات هندسی بر روی عكس هاي هوايي و تصاویر ماهواره اي
     تهیه مدل رقومی ارتفاعی زمین و مدل رقومی سطح 


محصولات :
     مدل رقومی ارتفاعی زمین:  نمايش تغييرات پيوسته پستي و بلندی زمين را با استفاده از تغييرات درجه خاکستری به صورت رستری نمايش می دهد.
     ارتوفتو: عكس هوايي/تصاویر ماهواره اي که تصحیحات هندسی روی آن اعمال گردیده است.
     تصویر طبقه بندی شده بر اساس کاربرد آن

کاربردها:
     کشاورزی: مطالعه آبراهه ها و حجم آب مناطق, مکانیابی احداث سدها تهيه نقشه جامع پوشش گياهي منطقه
     صنعت: مکانیابی بهینه برای نصب آنتنهای مخابراتی، مکانیابی مناطق صنعتی
     حمل و نقل: استفاده در پروژه های راه سازی و تعیین مسیرخطوط طراحی راهها و حمل و نقل ریلی
     محیط زیست: مطالعه میزان فرسایش زمین مطالعه ميزان انهدام جنگلها و يا ميزان پيشرفت جنگل كاري


کد مطلب: 818

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/818/اداره-پردازش-تصاوير-رقومي

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir