کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

توافقنامه سطح خدمت

1 تير 1398 ساعت 10:03


توافقنامه سطح خدمت خدمات آنلاين
مقدمه
بدین وسیله بیانیه سطح توافق خدمات ارائه سرویس های مکانی WMS بر پایه استانداردهای OGC ، ارائه اطلاعات نام های جغرافیایی استاندارد و عوارض منتسب به آن ها ، ارائه لایه های تقسیمات کشور ، ارائه استانداردهای و دستورالعمل های تولید نقشه ها و اطلاعات مکانی ، ارائه چارت الکترونیک به منظور استفاده در سیستم اکدیس (ECDIS) شناورها ، ارائه اطلاعات پیش بینی جزر و مد ، ارائه تصحیحات تعیین موقعیت آنی ، پردازش داده‌های خام گیرنده های تعیین موقعیت کاربران و ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور (مدل ژئوئید محلی) سازمان نقشه برداری کشور را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری ایفاد می گردد. قابلیت دسترسی به این خدمات از طریق درگاه اصلی سازمان به آدرس ncc.gov.ir با عنوان "میزخدمت" در منوی اصلی وجود دارند.
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت، ارائه با کیفیت خدمات فوق با استفاده از سامانه های موجود در میز خدمت برای خدمت گیرندگان (دستگاههای اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی) می باشد.
مسئولیت­
سازمان نقشه‌برداری کشور بر اساس قانون تاسیس سازمان نقشه برداری کشور و ماده 11 قانون احکام دائمی توسعه کشور، وظیفه راهبری، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعاليت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و حفظ یکپارچگی آنها را در سطح کشور دارد.
تعهدات متقابل خدمت­ گیرنده و سازمان نقشه برداری کشور

تبصره 1: سازمان نقشه­برداری کشور به عنوان متولی امور تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور مالکیت معنوی اطلاعات و داده­های تحویلی­ را دارد.
تبصره2: حذف برچسب و متن حاوی حقوق قانونی سازمان نقشه­برداری کشور از روی محصول ممنوع می­باشد.  هزینه ­ها و پرداخت­ ها
توافقات مربوط به هزینه ­ها و پرداخت­ها منطبق با اطلاعات ثبت شده در شناسنامه خدمات دریافت خواهد شد .
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که لیست خدمات توسط سازمان ارائه می شود اعتبار خواهد داشت.
لازم به ذکر است:
  1. تارنمای سازمان نقشه برداری کشور با آدرس "ncc.gov.ir" امکان ثبت درخواست­ها و سوالات کاربران گرامی از طریق" تماس با ما" را دارد. در این قسمت شما می توانید بصورت تمام وقت با حوزه های مختلف سازمان و رئیس سازمان ، در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز تماس برقرار نمایید.
    به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام گردد.
خاتمه توافقنامه
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ 29/12/1400 و طبق مصوبه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان نقشه برداری کشور مورخ 28/01/1400 اعتبار دارد. در پایان هر سال یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و مصوب خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

-------------------------------------------

توافقنامه سطح خدمت خدمات سامانه فروش​​​​​​​

مقدمه
بدین وسیله بیانیه سطح توافق خدمات ارائه فتوموزاییک‌ها ، ارائه نقشه های رقومی ، ارائه تصاویر ماهواره‌ای و نقشه های تصویری ، ارائه عکس‌های هوایی ، ارائه تصاویر رقومی وDEM  ، انتشار اطلس، کتاب ، نشریه ، نقشه‌های موضوعی (گردشگری، شهری، استانی)، ارائه اطلاعات ایستگاه‌های مبنایی زمینی ، ارائه چارت های دریایی ، ارائه تراز دریا  و پاسخ به استعلام درباره موجودیت داده های مکانی سازمان نقشه برداری کشور را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری ایفاد می گردد.قابلیت دسترسی به این خدمات از طریق درگاه اصلی سازمان به آدرس ncc.gov.ir با عنوان "میزخدمت" در منوی اصلی وجود دارند.
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت، ارائه با کیفیت خدمات فوق با استفاده از سامانه های موجود در میز خدمت برای خدمت گیرندگان (دستگاههای اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی) می باشد.
مسئولیت­
سازمان نقشه‌برداری کشور بر اساس قانون تاسیس سازمان نقشه برداری کشور و ماده 11 قانون احکام دائمی توسعه کشور، وظیفه راهبری، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعاليت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و حفظ یکپارچگی آنها را در سطح کشور دارد.
تعهدات متقابل خدمت­ گیرنده و سازمان نقشه برداری کشور تبصره 1: سازمان نقشه­برداری کشور به عنوان متولی امور تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور مالکیت معنوی اطلاعات و داده­های تحویلی­ را دارد. هزینه ­ها و پرداخت­ ها
توافقات مربوط به هزینه ­ها و پرداخت­ها منطبق با اطلاعات ثبت شده در شناسنامه خدمات دریافت خواهد شد .
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که لیست خدمات توسط سازمان ارائه می شود اعتبار خواهد داشت.
لازم به ذکر است:
  1. تارنمای سازمان نقشه برداری کشور با آدرس "ncc.gov.ir" امکان ثبت درخواست­ها و سوالات کاربران گرامی از طریق" تماس با ما" را دارد. در این قسمت شما می توانید بصورت تمام وقت با حوزه های مختلف سازمان و رئیس سازمان ، در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز تماس برقرار نمایید.
    به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام گردد.
خاتمه توافقنامه
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ 29/12/1400 و طبق مصوبه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان نقشه برداری کشور مورخ 28/01/1400 اعتبار دارد. در پایان هر سال یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و مصوب خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
--------------------------------------------------------

توافقنامه سطح خدمت خدمات قراردادي​​​​​​​


مقدمه
بدین وسیله بیانیه سطح توافق خدمات نظارت و کنترل فنی خدمات نقشه برداری ، ارائه خدمات تصویربرداری هوایی  و ارائه خدمات نقشه‌برداری سازمان نقشه برداری کشور را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری ایفاد می گردد. قابلیت دسترسی به این خدمات از طریق درگاه اصلی سازمان به آدرس ncc.gov.ir با عنوان "میزخدمت" در منوی اصلی وجود دارند.
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت، ارائه با کیفیت خدمات فوق با استفاده از سامانه های موجود در میز خدمت برای خدمت گیرندگان (دستگاههای اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی) می باشد.
مسئولیت­
سازمان نقشه‌برداری کشور بر اساس قانون تاسیس سازمان نقشه برداری کشور و ماده 11 قانون احکام دائمی توسعه کشور، وظیفه راهبری، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعاليت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و حفظ یکپارچگی آنها را در سطح کشور دارد.
تعهدات متقابل خدمت­ گیرنده و سازمان نقشه برداری کشور تبصره 1: سازمان نقشه­برداری کشور به عنوان متولی امور تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور مالکیت معنوی اطلاعات و داده­های تحویلی­ را دارد.
تبصره2: حذف برچسب و متن حاوی حقوق قانونی سازمان نقشه­برداری کشور از روی محصول ممنوع می­باشد. هزینه ­ها و پرداخت­ ها
توافقات مربوط به هزینه ­ها و پرداخت­ها منطبق با اطلاعات ثبت شده در شناسنامه خدمات دریافت خواهد شد .
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که لیست خدمات توسط سازمان ارائه می شود اعتبار خواهد داشت.
لازم به ذکر است:
  1. تارنمای سازمان نقشه برداری کشور با آدرس "ncc.gov.ir" امکان ثبت درخواست­ها و سوالات کاربران گرامی از طریق" تماس با ما" را دارد. در این قسمت شما می توانید بصورت تمام وقت با حوزه های مختلف سازمان و رئیس سازمان ، در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز تماس برقرار نمایید.
    به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام گردد.
خاتمه توافقنامه
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ 29/12/1400 و طبق مصوبه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان نقشه برداری کشور مورخ 28/01/1400 اعتبار دارد. در پایان هر سال یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و مصوب خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
 
 


کد مطلب: 1247

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moghararat/1247/توافقنامه-سطح-خدمت

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir