کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

آدرس پستی سازمان، تلفن، فکس و ایمیل

10 مهر 1396 ساعت 9:03تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور
تلفن: 66071001-7
کد پستی :1387835861
صندوق  پستی : 13185-1684
دورنگار : 66071000
پست الکترونیکی :  info@ncc.gov.ir
ساعت کاری :08:00 الی 16:00 


کد مطلب: 1666

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/1666/آدرس-پستی-سازمان-تلفن-فکس-ایمیل

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir