کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار می‌کند:

مناقصه عمومی ارائه خدمات به چهار فروند هواپیمای سازمان نقشه‌برداری کشور

8 دی 1398 ساعت 9:07

تنظیم کننده : مریم صادقی

نظر به اینکه هواپيماهای سازمان نقشه‌برداری کشور بخشی از سرمایه‌ ملی به شمار می‌آیند؛ این سازمان برای حفظ و نگهداري صحيح و جلوگيري از آسيب به آنها در حال برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات فنیPreserve چهار فروند هواپیمای دورنیر این سازمان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) است. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها از طریق سامانه ستاد 98/10/15 و جلسه بازگشایی پاکت‌ها در تاریخ 98/10/17 خواهد بود.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور؛ با نهایی شدن این مناقصه، راه‌اندازي مجدد هواپيماها مستلزم اقدام هماهنگ در خصوص دريافت مجوز عمليات پرواز از سازمان هواپيمايي كشوري، بكارگيري خلبانان داراي صلاحيت و گواهينامه معتبر، انعقاد قرارداد تعمير و نگهداري (Part M, Part 145)، تامين تجهيزات و قطعات مورد نياز و تامين الزامات پشتيباني عمليات پرواز عملیاتی خواهد شد. در این قرارداد مجری متعهد است:

کلیه گواهینامه‌­های فنی و صلاحیت­‌های تخصصی مربوط به نگهداری هواپیما­های دورنیر 228 را بر اساس ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری دارا باشد.

به نحو شایسته عملیات Preserve و نگهداری Documents  و همچنین موتورگردانی، جابجا کردن (TAXI) هواپیمای موضوع این قرارداد را مطابق با دستورالعمل­‌های صادر شده و متناسب با نظام مهندسی مجری انجام دهد.

نظافت و شستشوی سطح بیرون و داخل هواپیماها (درصورت نیاز)، حفاظت و حراست (درصورت پارک در سایت مجری) و سایر موارد مورد نیاز که دربرگیرنده حالت Preserve نگهداشتن هواپیما براساس دستورالعمل­های کارخانه سازنده هواپیماهای موضوع قرارداد باشد، انجام دهد.

با اعلام مکتوب سازمان مبنی بر خروج هر یک از هواپیماهای موضوع قرارداد از حالت preserve، نسبت به انجام بازرسی و تعمیرات مورد نیاز هواپیمای مورد نظر برابر مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و نظام پارت 145 مجری اقدام نموده و در پایان نسبت به صدور فرم CRS، دریافت ARC, C OF A , Radio License  و عملیاتی نمودن هواپیماهای مورد نظر اقدام نماید

مجری متعهد به رعایت کلیه موارد ایمنی برای خود، کارکنان و همچنین حفظ و حراست از هواپیماهای تحت لوای این قرارداد ­که دارای اعتبار می­باشد)، خواهد بود و درصورت ورود خسارت به هریک از هواپیماهای موضوع این قرارداد که ناشی از قصور در اجرای تعهدات باشد و مادامی که تحت پوشش قرارداد Preserve باشند جبران خسارت وفق مقررات بیمه مسئولیت آشیانه Hangar Keepers Liability خواهد بود.
 


کد مطلب: 1901

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/1901/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-چهار-فروند-هواپیمای-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir