کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

۱۲۴۰ نفر-روز ماموریت با بودجه بیش از 100 میلیون تومانی برای عملیات میدانی تکمیل شبکه مبنایی کشور

21 تير 1399 ساعت 15:29

عملیات میدانی تکمیل شبکه مبنایی کشور مطابق برنامه‌ریزی انجام شده از تیر ماه 1399 در استان اصفهان آغاز شده است که شامل احداث نقاط مبنایی در محل‌های از قبل طراحی شده، تعیین موقعیت دقیق نقاط و انجام عملیات ثقل سنجی است.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، برای انجام و تکمیل شبکه مبنایی در سال جاری، ۱۲۴۰ نفر-روز ماموریت و يك ميليارد و صد و بيست ميليون ريال تنخواه علاوه بر هزینه‌های جاري پرسنلي درنظر گرفته شده است.

به گفته دکتر عبدالرضا سعادت مدیرکل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه‌برداری کشور، این عملیات بخشی از طرح جامع توسعه و به روز نگهداری شبکه‌های مبنایی کشور بوده که تکمیل آن باعث تدقیق چارچوب مرجع ارتفاعی و ثقلی کشور خواهد شد.

هشدارهای پزشکی، پیش‌نیاز ماموریت‎های سازمان
گفتنی است، همکاران اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی پیش از اعزام به این ماموریت‌ها روز 17 تیرماه جلسه‌ای با دکتر ایرانی پزشک سازمان جلسه داشتند؛ وی در این جلسه موازین بهداشتی حین ماموریت در دوران شیوع ویروس کرونا را متذکر شد. از جمله لزوم استفاده از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی حدود 5/1 متر، پرهیز از حضور در فضاهای کوچک و بسته، ایجاد منافذ باز در چادر، استفاده از دستکش در حین کار با وسایل مشترک و...

تمام افراد قبل از اعزام به ماموریت آزمایش‌های اولیه تشخیص و غربالگری را انجام داده و معاینه پزشکی شدند.
 


کد مطلب: 2479

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2479/۱۲۴۰-نفر-روز-ماموریت-بودجه-بیش-100-میلیون-تومانی-عملیات-میدانی-تکمیل-شبکه-مبنایی-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir