کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

پایش حرکات گسل‌ها و فرونشست در پایتخت با ایستگاه‌های جدید GNSS

22 شهريور 1399 ساعت 19:14

به منظور پایش حرکات گسل‌ها و بررسی فرونشست در پایتخت ایستگاه‌های جدید GNSSمکان‌یابی خواهند شد.


به گزارش روابط عمومی‌سازمان نقشه‌برداری کشور، در راستای همکاری‌های مشترک بین دو سازمان نقشه برداری کشور وسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نشستی در محل آن سازمان با حضور نمایندگان مربوطه  تشکیل شد .
 
در این نشست ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص شبکه ایستگاه‌های دائمی از سوی دکتر نانکلی رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه‌برداری کشور؛ درخصوص طراحی و نصب ایستگاه‌های جدید بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که کمیته فنی متشکل از دستگاه‌های اجرایی وذینفع تشکیل و درخصوص مکان‌یابی نهایی جهت پایش گسل‌های تهران و سیستم پیش نشانگرها و فرونشست  تصمیم‌گیری نمایند.
 
 
 


کد مطلب: 2698

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2698/پایش-حرکات-گسل-ها-فرونشست-پایتخت-ایستگاه-های-جدید-gnss

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir