کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گزارش اولیه زمین‌لرزه ۳.۱ گلمورتی مورخ ۲۷. ۶ .۹۹ در پهنه فرورانشی مکران

27 شهريور 1399 ساعت 16:48


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، دکتر نانکلی، رئیس اداره ژیودینامیک مدیریت ژئودزی و نقشه برداری زمینی در سازمان نقشه‌برداری کشور نوشت:

منطقه زمین ساختی مکران از نظر گسترش جغراقیایی شرق تنگه هرمز در شمال دریای عمان تا حدود غرب بندر کراچی در پاکستان را شامل می‌شود. طول آن در امتداد شرقی – غربی کمتر از 1000 کیلومتر بوده و عرض آن در امتداد شمالی – جنوبی است که مقدار آن در شرق در حدود 600 کیلومتر و در غرب حدود 400 کیلومتر می‌باشد. این منطقه از شرق توسط سیستم گسل امتداد لغز چپ گرد اورناچ- نال  با صفحه هند مجاور بوده و در غرب توسط سیستم گسلهای رورانده زندان – میناب از منطقه زاگرس جدا می‌شود. حد جنوبی آن گودال اقیانوسی دریای عمان است.  از مطالعه بر روی عمق زمین لرزه های مکران چنین استنباط می‌شود که فعالیت لرزه ای از سمت ساحل مکران به طرف قوس آتشفشانی بزمان تفتان – سلطان عمیق تر می‌شود بدین معنی که فعالیت لرزه ای کم عمق از دریای عمان در نزدیکی ساحل شروع شدن و در داخل خشکی ادامه می یابد. در حدود 175 کیلومتری شمال ساحل مکران عمق فعالیت لرزه ای به تدریج افزایش یافته و در جنوب قوس آتشفشانی به حدود 80 تا 100 کیلومتر نیز می‌رسد که  فرورانش بستر اقیانوسی دریای عمان به زیر توده های قاره ای لوت را آشکار می‌کند. می‌توان انتظار داشت که وقوع زمین لرزه های عمیق در قرن جاری دلیلی بر ادامه این فعالیت باشد. زمین لرزه ۳.۱ امروز صبح  در عمق ۸۰ کیلومتری ودر ۴۰ کیلو متری گلمورتی رخ داده است . ایستگاها گلمورتی بر روی ناحیه پیش قوسی قرار دارد تنش محاسبه شده قبل از رخداد ۴۵ مگا پاسکال است. در پهنه مکران ۶ ایستگاه دائمی سازمان نقشه برداری موجود است که که جاسک و چابهار در در ساحل دریای عمان گلمورتی و سراوان در ناحیه پیش قوسی  و فهرج  زابل در ناحبه پشت قوسی قرار دارند که نتایج نهایی در گزارش دوم خواهد آمد.


کد مطلب: 2731

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2731/گزارش-اولیه-زمین-لرزه-۳-۱-گلمورتی-مورخ-۲۷-۶-۹۹-پهنه-فرورانشی-مکران

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir